BWYDLEN

Canllaw rhieni i Gwpan y Byd Fortnite

Yn Ninas Efrog Newydd y mis Gorffennaf hwn, llifogyddodd cefnogwyr 19,000 Fornite i Stadiwm Arthur Ashe i fod yn rhan o foment ddiwylliannol. Sefydlodd Cwpan y Byd Fortnite ei hun fel digwyddiad a ddenodd lygaid y byd.

Pam roedd Cwpan Geiriau Fortnite mor boblogaidd?

Yn y cyfnod yn arwain at y rowndiau terfynol cystadlodd dros 40 miliwn o chwaraewyr i ddod yn chwaraewyr Fortnite gorau yn y byd a chael tafell o'r wobr ariannol $ 30 miliwn. Yn denu sylw yn y DU oedd Jaden Ashman a enillodd bron i £ 1 miliwn trwy ei restru yng nghystadleuaeth Duos lle mae chwaraewyr yn ymuno â'i gilydd.

Wrth ddarllen y sylw a gwylio cyfweliadau, mae'n amlwg yn drafferthus i lawer o oedolion bod hwn yn opsiwn cystadleuol i bobl ifanc sydd â gwobr ariannol mor fawr ynghlwm. Daw'r her yn rhannol o'r ffaith bod gemau fideo yn gyfrwng newydd ac yn dal i gael eu hystyried fel adloniant tafladwy i blant.

A yw'r mathau hyn o dwrnamaint esports yn dda i blant?

Fodd bynnag, mae mwy yn digwydd ym meddwl chwaraewyr Fortnite nag sy'n ymddangos gyntaf. Fel y mae Steven Johnson yn tynnu sylw yn ei lyfr Everything Bad is Good for You, gan gymharu sut rydyn ni'n gweld gemau a llyfrau: “gall nofelau actifadu'r dychymyg, a gall cerddoriaeth greu emosiynau pwerus, ond mae gemau'n eich gorfodi i benderfynu, i ddewis, i flaenoriaethu. Mae holl fuddion deallusol hapchwarae yn deillio o'r rhinwedd sylfaenol hon, oherwydd yn y pen draw mae dysgu sut i feddwl yn ymwneud â dysgu gwneud y penderfyniadau cywir. "

Fel y mae Johnson yn ei roi, mae chwaraewyr Fortnite yn pwyso tystiolaeth, yn dadansoddi sefyllfaoedd, yn ymgynghori â nodau tymor hir ac yna'n penderfynu. Mae'n rhaid iddyn nhw gadw golwg ar yr amgylchedd, lleoliad chwaraewyr eraill, sut mae systemau arf y gêm yn gweithio, sut y gall mecaneg adeiladu eu helpu a gwneud hyn mewn amser cyfyngedig o dan bwysau mawr.

Er nad yw pob chwaraewr ar lefel Jaden, nid yw'r gwaith hwn yn anghyffredin. Eisteddwch gyda phlentyn sy'n chwarae gêm am hanner awr ac rydych chi'n dechrau gweld y pethau hyn yn siapio. Chwarae'ch hun ac rydych chi'n cael profiad uniongyrchol o'r hyn y mae'n teimlo i ymgymryd â'r math hwn o her.

A all paratoi ar gyfer y twrnamaint esports hyn effeithio ar les digidol plant?

Un o'r cwestiynau a ofynnwyd imi dro ar ôl tro am stori Cwpan y Byd Fortnite, yw a yw nifer yr oriau ymarfer sy'n ofynnol yn golygu bod y plant hyn yn gaeth. Nid y mesur gwell o iechyd gemau i'r cystadleuwyr hyn, yn ogystal â phlant yn gyffredinol, yw pa mor hir y maent ar y sgrin ond ansawdd ac amrywiaeth y chwarae ynghyd ag iechyd agweddau eraill ar fywyd.

Sut ydych chi'n mesur dibyniaeth ar gemau?

Mesur gwell o obsesiwn gemau fideo yw a yw ymrwymiadau eraill yn dioddef o ganlyniad. Ar yr amod eu bod yn cynnal perthnasoedd teuluol, yn mynd i'r ysgol, yn bwyta'n dda ac yn cael rhywfaint o ymarfer corff does dim byd i awgrymu eu bod yn “gaeth”.

Mae chwaraewyr gwyddbwyll hyrwyddwr neu chwaraewyr tenis o safon fyd-eang wedi rhoi lefelau tebyg o amser chwarae i mewn, ond oherwydd ein bod yn gyfarwydd â buddion y gweithgareddau hyn byddem yn gyflymach i ddathlu llwyddiant y DU ac yn arafach i ofyn cwestiynau am effeithiau niweidiol ar eu hiechyd.

Os oes gennych blentyn sydd wedi gweld Cwpan y Byd Fortnite ac eisiau ymarfer cystadlu, fy awgrym yw chwarae gyda nhw a chadw eu chwarae mewn lleoedd teuluol a rennir. Mae hyn nid yn unig yn golygu y gallwch chi weld sut maen nhw'n gwneud ond mae'n creu cyfle naturiol i ddathlu llwyddiannau.

Beth all rhieni ei wneud i gefnogi plant sydd eisiau cystadlu mewn esports?

Er mai dim ond llond llaw o bobl ifanc fydd yn cyrraedd y brig, gall brwdfrydedd dros fyd gemau fideo cystadleuol drosi i nifer eang o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol. Gall rhieni chwarae rôl tymheru a sianelu'r brwdfrydedd ieuenctid hwn i gyfeiriadau iach. Os nad ydych chi'n cystadlu, mae rhedeg y digwyddiadau, neu weithio yn y diwydiant yn ymdrin ac yn sylwebu ac wrth gwrs yn creu'r gemau eu hunain sy'n gofyn am ystod eang o sgiliau a nodweddion cymeriad.

Adnoddau

Ewch i'n hyb cyngor gemau i gael mwy o offer a chyngor i helpu plant i gael y gorau o'u profiad hapchwarae.

ymweld â'r safle

swyddi diweddar