Vlogs Rhyngrwyd Materion Newydd gydag Adele Jennings

Rydym wedi partneru gydag Adele Jennings o OurFamilyLife.co.uk i arddangos awgrymiadau ymarferol y gall rhieni eu cymryd i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

O osod hidlwyr band eang i stopio a chwilio ar ei merch, mae Adele yn rhannu straeon personol ar sut mae'n defnyddio awgrymiadau e-ddiogelwch i sicrhau bod ei phlant yn cael profiad ar-lein diogel a hwyliog.

Beth yw pwrpas e-ddiogelwch? cyfres

Cyflwyniad - cwrdd ag Adele a'i theulu

Gwyliwch y fideo hon i gwrdd ag Adele Jennings, mam weithredol o 2 sy'n rhannu ei chynghorion ar sut mae hi'n cadw ei merch Amber 12 a'i mab Jacob 4 yn ddiogel ar-lein gydag anecdotau personol ac awgrymiadau ymarferol go iawn.

Awgrymiadau ar osod hidlwyr band eang

Gwyliwch hwn i ddysgu mwy am pam y gall hidlwyr band eang helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein a pha mor hawdd ydyn nhw i'w sefydlu.

Amddiffyn eich plant ar YouTube

Mae Adele yn rhoi rhai awgrymiadau ymarferol ar sut y gallwch chi roi profiad ar-lein mwy diogel i'ch plant ar YouTube ac mae'n annog rhieni i gael sgyrsiau am yr hyn maen nhw'n ei wylio.

Gosod cyfyngiadau ar iPhone

Mae Adele yn siarad am yr awgrymiadau ymarferol y gall hi a phob rhiant eu cymryd i gadw eu plant yn ddiogel ar eu ffonau smart.

Awgrymiadau diogelwch gemau ar-lein 

Mae Adele yn siarad am yr awgrymiadau ymarferol y gall hi a phob rhiant eu cymryd i gadw eu plant yn ddiogel ar ddyfeisiau hapchwarae.

Gwybodaeth Ychwanegol

Edrychwch ar yr adnoddau isod i gael awgrymiadau mwy ymarferol ar gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein:

Darganfyddwch fwy am Adele Jennings o OurFamilylife.co.uk

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny