Harry Potter: Dewiniaid Unite canllaw rhieni | Materion Rhyngrwyd

Harry Potter: Dewiniaid Unite canllaw rhieni

Harry Potter: Dewiniaid yn Uno | Lansio Trelar

Gan wneuthurwyr Pokémon Go, mae Harry Potter: Wizards Unite yn gêm rydd-i-chwarae newydd sydd eisoes yn boblogaidd. Fel yn y gêm flaenorol, ond gyda thro dewin, fe'ch herir i ddefnyddio'ch lleoliad go iawn i lywio map a chymryd The Calamity.

Beth yw Harry Potter: Dewiniaid yn Uno?

Yn debyg i ddal Pokémon, rydych chi'n defnyddio'ch ffôn clyfar neu dabled i fwrw swynion ac anfon eitemau neu unigolion yn ôl i fyd hud. Mae'r eitemau'n ymddangos ar y map wrth i chi gerdded o amgylch y byd go iawn ac mae swynion yn cael eu bwrw trwy olrhain patrymau penodol ar sgrin y ddyfais.

Ers ei lansio ym mis Mehefin, mae'r gêm eisoes wedi bod yn boblogaidd, er nad eto ar y cae twymyn y cyrhaeddodd Pokémon Go. Data o Tŵr Synhwyrydd yn nodi bod y gêm wedi'i lawrlwytho 400,000 gwaith yn ei oriau 24 cyntaf yn yr UD a'r DU Gyda'r brand Harry Potter y tu ôl iddo, mae'n ymddangos y bydd hyn yn tyfu mewn poblogrwydd dros y misoedd nesaf.

Tri pheth y dylai rhieni eu gwneud yw:

  • Gwiriwch fanylion y sgôr oedran
  • Sefydlu gosodiadau prynu mewn-app ar ddyfeisiau plant.
  • Sefydlu cyfrifon rhieni a phlant Niantic i reoli lleoliadau yn y gêm

Beth yw'r sgôr oedran ar Harry Potter: Wizards Unite?

Yn y DU mae gan y gêm a Sgôr PEGI 7 yn y DU gyda disgrifydd o drais ysgafn. Mae hyn yn golygu bod y trais yn afrealistig ac yn aml wedi'i gyfeirio tuag at gymeriadau ffantasi. Yn yr UD mae gan y gêm ESRB Pawb 10 + gyda sgôr Trais Ffantasi.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y ap PEGI newydd a gwefan sy'n rhoi manylion ychwanegol am y sgôr oedran. Er enghraifft, mae'n nodi bod y gêm “yn cynnwys lluniau a synau sy'n debygol o fod yn frawychus i blant ifanc. Yr enghreifftiau mwyaf perthnasol o hyn yw rhai o'r creaduriaid ffantasi a geir yn y gêm, yn bennaf y pryfed cop a'r dementors mawr sy'n ymosod ar y chwaraewr. ”

Mae'r graddfeydd oedran hyn yn mynd i'r afael â phriodoldeb cynnwys yn hytrach na'r sgil neu'r aeddfedrwydd sy'n ofynnol i chwarae'r gêm. Ynghyd â'r cryn dipyn o ddarllen, mae'n werth nodi hefyd bod yr ap yn annog chwaraewyr i archwilio eu hardal leol. Efallai y bydd angen mynd gyda phlant iau ac mae angen i bob chwaraewr gadw llygad am beryglon a rhwystrau wrth iddynt chwarae.

Sut ydych chi'n chwarae Harry Potter: Wizards Unite?

Harry Potter: Wizards Unite ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android. Mae'n gofyn ichi ganiatáu mynediad i'r lleoliad a'r nodweddion camera i'w chwarae.

Rydych chi'n mewngofnodi i'r gêm gyda naill ai cyfrif Facebook neu Google. Ar gyfer plant sy'n ddigon hen i chwarae'r gêm ond a allai fod angen help i sefydlu proffil, gall oedolyn greu proffil ar eu cyfer trwy gyfrif rhieni Niantic. Mae hyn yn galluogi rhieni i reoli pa nodweddion i'w galluogi ac yn benodol i ddiffodd cynnwys noddedig ac ychwanegu ffrindiau.

Beth i wylio amdano ar y gêm?

costau

Er bod y gêm yn rhad ac am ddim i ddechrau chwarae, mae'n cynnig pryniannau mewn-app sy'n amrywio o 99c i £ 99. Os nad ydych wedi diffodd hyn trwy gyfrif rhiant, gwnewch yn siŵr eich bod wedi adolygu gosodiad prynu mewn-app ar ddyfais y plentyn cyn ei roi iddynt i'w ddefnyddio.

Dylai'r pryniannau mewn-app hyn gael eu hystyried yn bethau ychwanegol dewisol. Er y byddant yn eich helpu i symud ymlaen yn gyflymach nid ydynt yn hanfodol i chwarae'r gêm.

Strangers

Gallwch ddod yn ffrindiau â phobl rydych chi'n eu hadnabod yn y byd go iawn trwy gyfnewid cod defnyddiwr unigryw'r gêm. Nid oes opsiwn sgwrsio yn y gêm. Mewn gwirionedd, y tu hwnt i sefydlu'r cysylltiad does dim ffordd i gysylltu na chyfathrebu â chwaraewyr eraill.

Fodd bynnag, oherwydd bod y gêm yn defnyddio lleoliadau'r byd go iawn gall fod yn amlwg a yw plentyn yn chwarae'n gyhoeddus. Mae rhai o'r brwydrau mwy yn annog chwaraewyr i ymuno a chydweithio. Gall hyn olygu gweithio gyda phobl nad ydych chi'n eu hadnabod sy'n digwydd bod yn yr un lleoliad corfforol.

Sut i gael y gorau o'r gêm

Cyngor

Yn yr un modd ag unrhyw gêm fideo newydd, y ffordd orau o sicrhau chwarae iach a diogel yw ei chwarae eich hun a gyda'ch plentyn. Mae hyn hefyd yn agor sgwrs fel y gallant rannu unrhyw bryderon yn y gêm a gwybod y byddwch chi'n deall.

Yn yr un modd, mae hyn hefyd yn eich galluogi i ddeall pryd maen nhw wedi cyflawni rhywbeth arbennig o heriol yn y gêm. Mae canmol y cyflawniadau hyn yn ffordd wych o annog perthynas iach â gemau fideo.

Yn yr un modd ag unrhyw chwant newydd, gall fod tuedd i'w chwarae trwy'r amser. Mae pob dyfais newydd yn cynnig y gallu i gyfyngu ar amser yn chwarae gemau. Gall cytuno i derfyn synhwyrol â'ch plentyn eu helpu i gydbwyso hapchwarae â gweithgareddau eraill.

Gall gemau fel Harry Potter Wizards Unite a Pokemon Go hefyd ddarparu dewis arall mwy egnïol yn lle hobïau mwy eisteddog - p'un a yw hynny'n ormod o ddarllen, teledu neu ormod o hapchwarae. Mae'n gyfle gwych i fynd allan gyda'r teulu sy'n rhoi man rhyngweithiol i deithiau cerdded a diwrnodau allan.

Os ydych chi'n mynd allan i chwarae gyda'ch gilydd, gall fod yn werth cymryd batri ychwanegol gan fod yr apiau rhyngweithiol hyn yn defnyddio llawer o bŵer.

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch ein gemau i sefydlu rheolaethau rhieni diogel a chanllawiau gosod preifatrwydd i greu lle ar-lein mwy diogel i blant ei archwilio.

Gweler Sefydlu Canllawiau Diogel
Sgroliwch i Fyny