BWYDLEN

Lefelau mynediad i chwarae fel teulu yr haf hwn

Gall dod o hyd i gemau da iawn i'w chwarae gyda'ch teulu fod yn her. Yn enwedig os nad ydych wedi chwarae llawer o gemau eich hun. Nid yn unig y mae'n rhaid i chi ddod o hyd i gemau sy'n briodol i'w hoedran, yn ddiogel ac yn ddeniadol, ond hefyd yn rhywbeth y bydd plant a rhieni / gofalwyr yn mwynhau chwarae gyda'i gilydd.

Rwyf wedi treulio peth amser yn chwilio trwy 1000au o gemau yn y Gronfa Ddata Gêm Fideo i Deuluoedd i ddewis rhai gemau anhygoel i chi roi cynnig arnyn nhw.

Warws Wilmot


Mae hon yn gêm i bobl sy'n hoffi trefnu pethau. Chi sy'n gyfrifol am warws a rhaid i chi reoli cannoedd o eitemau o stoc. Mae'r blychau sgwâr union yr un fath wedi'u labelu ag eiconau elfennol. Ar eich pen eich hun neu gyda chwaraewr arall, rhaid i chi ddehongli'r hyn y mae pob eicon yn ei ddarlunio a dyfeisio ffyrdd i'w categoreiddio. Yna mae'n ymddangos bod cwsmeriaid eisiau cyfuniadau penodol o gynhyrchion ac mae gennych amser cyfyngedig i'w darganfod a'u dosbarthu.

 • Thema: Trefnu a chydweithio i ddosbarthu pecynnau i gwsmeriaid.
 • Datblygu: Mae hyn yn datblygu gwaith tîm, meddwl yn feirniadol, blaengynllunio a chyfathrebu
 • Sgôr oedran: PEGI 3
 • Cost: £ 12.59 ar Consol £ 4.99 ar iOS ac Android
 • hyd: Sesiynau o 30 munud
 • Nodweddion diogelwch: Dim

Cyfnewid Tân Gwyllt

Gêm bos yw Swap Tân Gwyllt lle rydych chi'n cyfnewid teils i atal tanau coedwig. Mae pob lefel yn dechrau gyda grid o goed, tai a thir noeth. Eich swydd chi yw aildrefnu'r teils fel na all y tanau sy'n cychwyn ledu i'r tai.

 • Thema: Pos am symud coed a thirwedd i atal tanau rhag lledu
 • Datblygu: Mae hyn yn datblygu meddwl beirniadol, blaengynllunio a phwysigrwydd diogelwch tân
 • Sgôr oedran: PEGI 3
 • Cost: £ 7.19 ar PC / Mac
 • hyd: Sesiynau o 30 munud
 • Nodweddion diogelwch: N / A

Marchogion a Beiciau


Antur wedi'i phaentio â llaw mewn ynys ffuglennol o ddiwedd yr wythdegau ym Mhrydain a chydweithio fel Nessa a Demelza i archwilio ei harfordir ar feiciau i ddod o hyd i drysor, dirgelwch a thrafferth. Mae yna ymladd â ffrisbi, balŵns dŵr, casetiau tâp a stomping pwdinau. Ac wrth i chi archwilio'r ynys, rydych chi'n ennill galluoedd newydd. Wrth i'r ddau arwr ddod ar draws byd sy'n oedolion, eu dyfeisgarwch, eu cyfeillgarwch a'u rhyfeddod llydan sy'n arwain yr antur.

 • Thema: Antur am gwpl o blant yn ymchwilio i ddigwyddiadau dirgel mewn parc thema
 • Datblygwyrt: Mae hyn yn datblygu darllen a chydweithio trwy ei ddulliau dau chwaraewr
 • Sgôr oedran: PEGI 7
 • Cost: £ 16.99 ar Consol, Am Ddim ar Xbox Game Pass
 • hyd: Cyfanswm o 10-12 awr
 • Nodweddion diogelwch: Rheolaethau rhieni ar gael ar y consol

Chariot


Gêm platfform cydweithredol yw Chariot lle rydych chi'n tynnu o amgylch Chariot ar olwynion, hyd ddiwedd pob lefel. Gan wthio, tynnu neu lusgo gyda rhaffau, mae angen i chi ddefnyddio ffiseg go iawn y gêm i ddatrys posau a neidiau amser i gael y gwrthrych trwm i'w gyrchfannau.

 • Thema: Rydych chi'n cludo cerbyd trwy ogofâu trwy wthio a thynnu gyda phartner.
 • Datblygu: Mae hyn yn datblygu datrys problemau a chydweithio trwy ei ddulliau dau chwaraewr.
 • Sgôr oedran: PEGI 3
 • Cost: £ 11.99-15.99 ar Consol, £ 9.99 ar iOS
 • hyd: Cyfanswm o 14-15 awr
 • Nodweddion diogelwch: Rheolaethau rhieni ar gael ar y consol

Ibb ac Obb


Gêm bos yw Ibb & Obb lle rydych chi'n rhedeg, neidio, glanio ar elynion a datrys posau momentwm. Y newydd-deb yw ei bod yn gêm a ddyluniwyd ar gyfer cydweithredu. Mae un chwaraewr yn rheoli'r creadur gwyrdd, Ibb, a'r llall yn rheoli'r creadur pinc, Obb. Rhennir y byd â llinell lorweddol yn y canol sy'n gweithredu fel drych a'r pwynt y mae disgyrchiant yn gwrthdroi.

 • Thema: Rydych chi'n gweithio gyda phartner i drafod byd ffantasi cymhleth
 • Datblygu: Mae hyn yn datblygu datrys problemau a chydweithio trwy ei ddulliau dau chwaraewr. Mae ganddo hefyd ddysgu rheoli amseru a momentwm
 • Sgôr oedran: PEGI 3
 • Cost: £ 7.99 ar Consol, Am Ddim ar Playstation Now
 • hyd: Cyfanswm o 6-9 awr
 • Nodweddion diogelwch: Rheolaethau rhieni ar gael ar y consol

Heave ho


Mae Heave Ho yn gêm lle mae hyd at bedwar chwaraewr yn ceisio siglo eu hunain ar draws lefel. Ond dim ond pwyntiau penodol y gallwch chi eu hongian a rhaid i chi hongian a siglo gyda'r ddwy fraich i symud ymlaen. Y twist yw y gallwch chi hefyd ddal dwylo gyda chwaraewyr eraill a gwneud cadwyni hir i fynd ar draws bylchau eang. Neu gallwch ollwng gafael ar yr adeg iawn i daflu'ch gilydd lle mae angen i chi fod.

 • Thema: Rydych chi'n gweithio gyda hyd at bedwar chwaraewr arall i siglo ar draws lefelau trwy hongian ar bensaernïaeth a'i gilydd
 • Datblygu: Mae hyn yn datblygu dealltwriaeth gorfforol a rheolaeth momentwm. Hefyd yn dysgu cyfathrebu clir a gwytnwch pan fyddwch chi'n methu
 • Sgôr oedran: PEGI 3
 • Cost: £ 8.99 ar Nintendo Switch
 • hyd: Cyfanswm o 4-5 awr
 • Nodweddion diogelwch: Rheolaethau rhieni ar gael ar y consol

marwolaeth Squared


Gêm bos gydweithredol yw Death Squared ar gyfer 1, 2 neu 4 chwaraewr. Gyda'ch gilydd, rydych chi'n datrys posau trwy dywys robot i nod â chôd lliw. Mae cyrraedd yno yn gofyn am gydweithrediad a chyfathrebu gan fod trapiau a pheryglon marwol ar lwybr pob chwaraewr.

 • Thema: Rydych chi'n gweithio gyda hyd at bedwar chwaraewr arall i ddatrys y posau cymhleth a chwblhau pob lefel
 • Datblygu: Mae hyn yn datblygu meddwl blaengar, gwaith tîm, amseru a strategaeth
 • Sgôr oedran: PEGI 3
 • Cost: £ 11.99 ar Consol, £ 5.99 ar iOS ac Android, am ddim gyda Google Play
 • hyd: Cyfanswm o 4-5 awr
 • Nodweddion diogelwch: Mae rheolaethau rhieni ar gael ar y consol
Adnoddau dogfen

Ewch i'n hyb cyngor gemau ar-lein i ddod o hyd i awgrymiadau ac adnoddau arbenigol i helpu plant i gêmio'n ddiogel.

Ymweld â'r canolbwynt

swyddi diweddar