Yr Athro Emma Bond

Cyfarwyddwr Ymchwil ac Athro Ymchwil Gymdeithasol-Dechnegol

Mae Dr Emma Bond yn Gyfarwyddwr Ymchwil ac yn Athro Ymchwil Gymdeithasol-Dechnegol ym Mhrifysgol Suffolk.

Mae Dr Emma Bond yn Gyfarwyddwr Ymchwil ac yn Athro Ymchwil Gymdeithasol-Dechnegol ym Mhrifysgol Suffolk.

Hi yw Cyfarwyddwr SiSER (Sefydliad Suffolk ar gyfer Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd) ac mae ganddi brofiad addysgu ac ymchwil prifysgol 15 mlynedd. Hi oedd yr arbenigwr blaenllaw yng nghyhoeddiad y Sefydliad Safonau Telathrebu Ewropeaidd (ETSI) ar fanylebau a chanllawiau i ddarparwyr gwasanaeth ar ddarparu gwasanaethau gwybodaeth i blant ifanc.

Mae ei hymchwil ar rith-amgylcheddau, technolegau symudol a risg wedi denu llawer o ganmoliaeth academaidd genedlaethol a rhyngwladol. Cyhoeddwyd ei llyfr ar Childhood, Mobile Technologies and Everyday Experiences gan Palgrave yn 2014.

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny