BWYDLEN

Sue Atkins

Arbenigwr Rhianta

Arbenigwr Rhianta, Awdur, Llefarydd, Darlledwr, Hyfforddwr Rhianta a Mam yn ogystal ag awdur y llyfrau mwyaf poblogaidd Amazon 'Parenting Made Easy - How to Raise Happy Children' a 'Raising Happy Children for Dummies'

Mae hi'n Arbenigwr Rhianta, Awdur, Llefarydd, Darlledwr, Hyfforddwr Rhianta a Mam yn ogystal ag awdur llyfrau poblogaidd Amazon “Parenting Made Easy - How to Raise Happy Children” a 'Raising Happy Children for Dummies' yn un yn y cyfresi du a melyn enwog yn ogystal ag awdur y MP3s a CDs a Llyfrau Gwaith Parenting Made Easy uchel eu clod a The Secrets To Well Behaved Kids App.

Mae hi'n angerddol am wneud bywyd gyda phlant yn haws ac yn fwy gwerth chweil, ac yn hynod frwd dros eich helpu chi i fagu plant hapus, hyderus, sy'n ymddwyn yn dda. Mae hi'n cynnal gweithdai, e-gyrsiau, teleseminars a rhaglenni hyfforddi 1-2-1 i wella, mireinio a rhoi eglurder, cyfeiriad a hyder i chi yn eich gallu eich hun fel rhiant.

Dangos bio llawn Gwefan awdur