BWYDLEN

Simone Vibert

Uwch Ddadansoddwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Simone yw Pennaeth Polisi Internet Matters a Chadeirydd Gweithgor Defnyddwyr Agored i Niwed UKCIS.

Yn flaenorol bu Simone yn arwain ar bolisi digidol yn Swyddfa’r Comisiynydd Plant.

Dangos bio llawn