BWYDLEN

Sarah Smith

Llefarydd Sefydliad Breck

Mae Sarah Smith wedi bod yn gweithio i Sefydliad Breck ers dwy flynedd. Mae hi'n cyflwyno'n rheolaidd mewn ysgolion ac i gynghorau, sefydliadau maeth a chleientiaid corfforaethol. Hyfforddodd yn wreiddiol fel newyddiadurwr ac mae wedi gweithio dramor ac yn y DU, gan gynnwys 12 mlynedd yn The Telegraph Media Group. Mae Sarah yn gamer gydol oes ac yn angerddol am arfogi plant â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fwynhau bywyd ar-lein wrth gadw eu hunain yn ddiogel.

Mae Sarah Smith wedi bod yn gweithio i Sefydliad Breck ers dwy flynedd. Mae hi'n cyflwyno'n rheolaidd mewn ysgolion ac i gynghorau, sefydliadau maeth a chleientiaid corfforaethol. Hyfforddodd yn wreiddiol fel newyddiadurwr ac mae wedi gweithio dramor ac yn y DU, gan gynnwys 12 mlynedd yn The Telegraph Media Group. Mae Sarah yn gamer gydol oes ac yn angerddol am arfogi plant â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fwynhau bywyd ar-lein wrth gadw eu hunain yn ddiogel.

Dangos bio llawn Gwefan awdur