BWYDLEN

Ruth Ayres

Rheolwr Prosiect, Selfharm UK

Mae Ruth yn Weithiwr Cymdeithasol cymwys a daeth yn Rheolwr Prosiect ym mis Mehefin 2016, mae'n gyfrifol am reoli'r tîm, goruchwylio nifer o linynnau amrywiol SelfharmUK a breuddwydio am syniadau cyffrous newydd.

Mae Ruth yn Weithiwr Cymdeithasol cymwys a daeth yn Rheolwr Prosiect ym mis Mehefin 2016, mae'n gyfrifol am reoli'r tîm, goruchwylio'r llu o wahanol linynnau SelfharmUK a breuddwydio am syniadau cyffrous newydd. Mae Ruth yn dod â llawer iawn o angerdd a gwybodaeth i'r prosiect ac mae'n awyddus i yrru'r prosiect i gyfeiriad newydd, er mwyn sicrhau bod cymaint o bobl ifanc â phosibl yn cael eu cyrraedd. Mae gan Ruth 16 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae hi'n awyddus i sicrhau bod SelfharmUK yn dod yn arweinydd wrth gefnogi nid yn unig pobl ifanc trwy hunan-niweidio, ond rhieni, gofalwyr, athrawon a phawb sy'n gweithio ochr yn ochr â nhw.

Mae Ruth yn dod â llawer iawn o angerdd a gwybodaeth i'r prosiect ac mae'n awyddus i yrru'r prosiect i gyfeiriad newydd, er mwyn sicrhau bod cymaint o bobl ifanc â phosibl yn cael eu cyrraedd. Mae gan Ruth 16 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae hi'n awyddus i sicrhau bod SelfharmUK yn dod yn arweinydd wrth gefnogi nid yn unig pobl ifanc trwy hunan-niweidio, ond rhieni, gofalwyr, athrawon a phawb sy'n gweithio ochr yn ochr â nhw.

Mae Ruth yn byw yn Swydd Buckingham gyda'i gŵr a dwy gath, mae'n mwynhau treulio amser gyda'i theulu, ffrindiau a gwylio theatr gerdd.

Dangos bio llawn Gwefan awdur