BWYDLEN

Nik Adams

Prif Uwcharolygydd Plismona Gwrthderfysgaeth

Mae'r Prif Uwcharolygydd Nik Adams wedi bod yn heddwas ers 20 mlynedd, gyda thair blynedd fel y Cydlynydd Cenedlaethol ar gyfer Atal ym Mhencadlys Plismona Gwrthderfysgaeth.

Mae Nik yn arwain ar y modd y mae heddlu cenedlaethol yn Atal yn y DU ac yn dweud: “Yr allwedd i drechu terfysgaeth yn llwyddiannus yw partneriaethau gweithwyr proffesiynol lleol ymroddedig, sy'n gweithio'n ddiflino i godi ymwybyddiaeth o risgiau radicaleiddio ac adeiladu ymddiriedaeth cymunedau, fel bod pobl yn gwneud hynny. bod â'r hyder i estyn am gefnogaeth pan fydd rhywun maen nhw'n poeni amdano yn cymryd llwybr peryglus. Ni fydd plismona ar ei ben ei hun byth yn trechu terfysgaeth - mae angen i bawb chwarae eu rhan. ” Gallwch ei ddilyn ar Twitter @NatCoordPrevent

Dangos bio llawn Gwefan awdur