BWYDLEN

Rhwydwaith NWG

Mae Rhwydwaith NWG yn sefydliad cenedlaethol arbenigol gyda dros 14,500 o aelodau wedi’u sefydlu i frwydro yn erbyn camfanteisio ar blant drwy gydweithio â gwasanaethau lleol a chenedlaethol ar draws pob sector.

Mae ganddyn nhw dîm medrus i weithio gydag ymarferwyr i sicrhau’r canlyniad gorau i blant sy’n destun camfanteisio ar blant neu mewn perygl o hynny.

Dangos bio llawn