BWYDLEN

Lucy Jowett

Lucy Jowett yw Golygydd Nodweddion a Chynnwys Ditch the Label, elusen fyd-eang gwrth-fwlio fawr sy’n gweithio’n ddiddiwedd i roi terfyn ar fwlio a chefnogi pobl ifanc 12-25 oed.