BWYDLEN

Lorin LaFave

Ymgyrchydd Ymwybyddiaeth Diogelwch Rhyngrwyd

Mae Lorin yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o chwarae'n ddiogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Dechreuodd y Sefydliad Breck er cof am ei mab Breck Bednar a oedd wrth ei fodd â thechnoleg a gemau ar-lein ond yn anffodus cafodd ei baratoi ar y we a'i lofruddio ar Chwefror 2014 gan rywun y cyfarfu ag ef ar-lein.

Nod Sefydliad Breck yw helpu pobl ifanc i fwynhau chwarae ar-lein ond yn hanfodol i fod yn ymwybodol o rai rheolau syml i gadw'n ddiogel.

Dangos bio llawn Gwefan awdur