BWYDLEN

Liz Bales

Prif Weithredwr, yr Ymddiriedolaeth Diwydiant

Mae Liz Bales yn arwain Ymddiriedolaeth y Diwydiant ar gyfer Ymwybyddiaeth IP, corff addysg defnyddwyr diwydiant ffilm a theledu y DU sy'n hyrwyddo defnydd diogel a chyfreithiol o gynnwys adloniant.

Yn ogystal â hysbysu'r cyhoedd am y risgiau personol sy'n gysylltiedig â chyrchu adloniant yn anghyfreithlon, mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn ei gwneud hi'n haws i bobl ddod o hyd i'r adloniant maen nhw'n ei garu diolch i wasanaethau fel FindAnyFilm.com.

Dangos bio llawn Gwefan awdur