BWYDLEN

Laura Higgins

Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Dinesigrwydd Digidol, Roblox

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn rheoli a hyrwyddo gwasanaethau gofal cymdeithasol a chymorth ynghyd â chreu rhaglen ddiogelwch ar-lein a dinesig digidol, mae Laura Higgins wedi ymuno â Roblox yn ddiweddar. fel Cyfarwyddwr Civility Digidol.

Mae Laura Higgins wedi dilyn ei gweledigaeth yn ddi-baid am brofiadau ar-lein diogel a chynhyrchiol i blant trwy gydol ei gyrfa. Yn fwyaf diweddar, gwasanaethodd fel Rheolwr Gweithrediadau Diogelwch Ar-lein yng Ngheid Dysgu'r De Orllewin (SWGfL) dros yr wyth mlynedd diwethaf, lle bu'n rheoli nifer o wasanaethau gan gynnwys Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein y Gweithwyr Proffesiynol (POSH), gwasanaeth cymorth i'r gweithlu plant yn y DU.

Mae POSH yn darparu cyngor am faterion diogelwch ar-lein a digidol sy'n effeithio ar blant ac mae'n rhan o Ganolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, partneriaeth o dri sefydliad blaenllaw: SWGfL, Childnet International, a Internet Watch Foundation (IWF), gydag un genhadaeth - i hyrwyddo'r diogel a defnydd cyfrifol o dechnoleg ar gyfer pobl ifanc. Cyn hynny, roedd yn Aelod Pwyllgor Plant Mewn Angen y BBC ac yn Uwch Gymrawd Ymweld â Diogelu Ar-lein ym Mhrifysgol Suffolk.

Dangos bio llawn Gwefan awdur