BWYDLEN

Keir McDonald

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, EduCare

EduCare , cwmni atebion hyfforddi ar-lein sy'n arbenigo mewn cyrsiau amddiffyn plant a gofal oedolion sy'n agored i niwed. Mae'n gysylltiedig â Kidscape a Family Lives ac mae cwsmeriaid yn cynnwys dros ysgolion a cholegau 4,000 a chyn-ysgolion 12,000 yn ogystal â chynghorau, y GIG, elusennau a mwy.

Dechreuodd Keir McDonald (MBE) EduCare ddeng mlynedd ar hugain yn ôl gyda dim ond llond llaw o bobl dalentog.

Ar y pryd, nid oedd ganddo fawr o syniad y byddai rhaglenni e-ddysgu ei gwmni yn y pen draw yn dysgu mwy na thair miliwn o bobl am faterion dyletswydd gofal, gan gynnwys iechyd a diogelwch, ar draws ystod o sectorau gan gynnwys addysg, diwydiant a chwaraeon. I gydnabod ei waith a'i gyflawniad wrth ddiogelu plant, anrhydeddwyd Keir gydag MBE am Wasanaethau i Blant yn 2012.

Mae'r sefydliad yn gwmni atebion hyfforddi ar-lein sy'n arbenigo mewn cyrsiau amddiffyn plant a gofal oedolion sy'n agored i niwed. Mae'n gysylltiedig â Kidscape a Family Lives ac mae cwsmeriaid yn cynnwys dros 4,000 o ysgolion a cholegau a 12,000 o gyn-ysgolion yn ogystal â chynghorau, y GIG, elusennau a mwy.

Dangos bio llawn Gwefan awdur