BWYDLEN

Katie Collett

Uwch Reolwr Prosiect Gwrth-fwlio, Gwobr Diana

Mae Katie yn aelod o dîm Ymgyrch Gwrth-fwlio Gwobr Diana sy'n gyfrifol am ehangu'r ymgyrch i gwmpasu materion sy'n effeithio ar bobl ifanc fel diogelwch ar-lein a hyder y corff.

Mae Katie wedi bod yn aelod o Ymgyrch Gwrth-fwlio Gwobr Diana tîm ers mis Gorffennaf 2015, lle mae hi'n gyfrifol am reoli nifer o bartneriaethau corfforaethol ac ehangu'r ymgyrch i gwmpasu materion sy'n effeithio ar bobl ifanc fel diogelwch ar-lein a hyder y corff.

Dangos bio llawn Gwefan awdur