BWYDLEN

Kate Howlett

Rheolwr Polisi

Mae Kate yn gyfrifol am sicrhau bod llunwyr polisi a rhanddeiliaid yn cael eu hysbysu a'u diweddaru ar ein gweithgareddau diweddaraf.

Mae hi'n darparu cefnogaeth ysgrifenyddiaeth ar gyfer gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS. Mae Kate wedi gweithio i gyrff statudol a diwydiant fel ei gilydd mewn lleoliad rheoliadol ac mae'n angerddol am fanteision gweithio ar y cyd. Mae hi'n awyddus i chwarae ei rhan wrth helpu ei nai, ei nith a phobl ifanc eraill i fwynhau'r gorau o'r byd digidol yn ddiogel.

Dangos bio llawn