BWYDLEN

Kate Howlett

Rheolwr Polisi

Mae Kate yn gyfrifol am sicrhau bod llunwyr polisi a rhanddeiliaid yn cael eu hysbysu a'u diweddaru ar ein gweithgareddau diweddaraf.

Mae'n darparu cymorth ysgrifenyddol i weithgor Defnyddwyr Agored i Niwed UKCIS. Mae Kate wedi gweithio i gyrff statudol a diwydiant mewn lleoliad rheoleiddio ac mae'n angerddol am fanteision cydweithio. Mae’n awyddus i chwarae ei rhan i helpu ei nai, ei nith a phobl ifanc eraill i fwynhau’r gorau o’r byd digidol yn ddiogel.

Dangos bio llawn