BWYDLEN

Jessica Aiston

Mae Jessica Aiston yn ymgeisydd PhD ac yn ddarlithydd cyswllt yn yr adran Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Caerhirfryn. Mae ei hymchwil PhD yn ymchwilio i anwiredd ar-lein a gwrth-ffeministiaeth yn y manosffer. Mae Jessica yn aelod o brosiect ymchwil MANTRaP.