BWYDLEN

Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd

Yn un o'r seicolegwyr mwyaf adnabyddus ac uchel ei pharch sy'n gweithio yn y DU heddiw, mae Dr Linda Papadopoulos yn seicolegydd, awdur a darlledwr hynod lwyddiannus.

Yn Seicolegydd Cwnsela ac Iechyd Siartredig ac yn Gymrawd Cyswllt o Gymdeithas Seicolegol Prydain, mae hi wedi gweithio mewn lleoliadau triniaeth amrywiol yn breifat gyda’i phractis ei hun ac yn gyhoeddus yn y GIG. Yn ei 20 mlynedd fel Seicolegydd Siartredig, mae hi wedi ennill profiad helaeth ym maes cwnsela unigolion, cyplau a theuluoedd ac wedi sefydlu a arwain rhaglenni ôl-raddedig a doethurol llwyddiannus mewn seicoleg.

Mae ei gwaith wedi llywio polisi’r llywodraeth, yn fwyaf nodedig yn arwain adolygiad annibynnol clodwiw iawn i’r Swyddfa Gartref ar effeithiau rhywioli ar bobl ifanc, gan gyflwyno’r ymchwil yn Senedd Ewrop. Mae’n cael ei gwahodd yn aml i eistedd ar fyrddau cynghori meddygol ac mae ei hymchwil toreithiog i ddelwedd y corff a Seicodermatoleg wedi llywio canllawiau clinigol ar drin cyflyrau dermatolegol ac yn arbennig acne.

Mae ei gwaith diweddar ar effaith cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl a gwybyddol wedi cael cydnabyddiaeth eang ac mae wedi eistedd ar nifer o fyrddau cynghori ar gyfer corfforaethau gan gynnwys Google. Yn llysgennad dros Internet Matters, sefydliad dielw sy’n cynghori rhieni ar sut i helpu plant i lywio’r byd ar-lein, mae Dr Linda wrth law i gefnogi a rhoi cyngor i rieni sy’n ceisio cadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Yn llais dibynadwy gyda gyrfa ddisglair ar y sgrin ac oddi ar y sgrin, mae Dr Linda yn hyrwyddo athroniaeth, wedi'i hategu gan gyfoeth o brofiad ac ymchwil ymroddedig, sy'n hyrwyddo ac yn annog pobl i ddatblygu hunan-barch a delwedd corff iach. Yn ddiweddar dyfarnwyd iddi Wobr Cymrodoriaeth fawreddog EVCOM i gydnabod ei hanes eithriadol a thoreithiog o gyhoeddiadau academaidd ac am fod yn gyfathrebwr eithriadol, fel awdur a darlledwr.

Dangos bio llawn Gwefan awdur

Holi ac Ateb

Cyfraniadau awdur