Dr Linda Papadopoulos - Llysgennad Materion Rhyngrwyd

Linda Papadopoulos

Seicolegydd a Llysgennad Materion Rhyngrwyd

Fel un o'r seicolegydd mwyaf adnabyddus yn y DU, ymunodd â Internet Matters fel Llysgennad ac mae wrth law i roi cefnogaeth i helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Mae Dr. Linda Papadopoulos yn Seicolegydd Cwnsela ac Iechyd Siartredig ac yn un o'r Seicolegwyr mwyaf adnabyddus ac uchel ei barch yn y DU.

Yn ystod ei blynyddoedd 14 fel Seicolegydd Siartredig, enillodd Dr Linda brofiad helaeth mewn cwnsela unigolion, cyplau a theuluoedd, ac mae ei gwaith wedi llywio polisi'r llywodraeth. Yn 2010 arweiniodd adolygiad annibynnol uchel ei glod i'r Swyddfa Gartref ar effeithiau rhywioli ar bobl ifanc.

Dr LindaMae llwyddiant mewn seicoleg wedi arwain at gyhoeddi ei gwaith yn rhai o'r cyfnodolion academaidd uchaf eu parch ac wedi arwain at yrfa proffil uchel yn y cyfryngau. Mae hyn i gyd yn llwyddo i wasgu rhwng bod yn fam ac yn awdur.

Arbenigedd: Seiberfwlio, delwedd y corff, hunan-barch, iechyd meddwl

Dangos bio llawn Gwefan awdur

Holi ac Ateb

Cyfraniadau awdur

Sgroliwch i Fyny