Chris Martin - Prif Swyddog Gweithredol, The Mix

Chris Martin

Prif Swyddog Gweithredol, The Mix

Yn angerddol am ddigidol er budd cymdeithasol. Arweinydd y tîm anhygoel sy'n tyfu ein hecosystem o wybodaeth, cefnogaeth ac offer cymunedol i bobl ifanc. Cariad Gadget, ymddiriedolwr Clwb Harrow W10 a chymrawd yr RSA.

Chris Martin yw Prif Swyddog Gweithredol The Mix sy'n wasanaeth cyngor a chymorth argyfwng aml-fater i bobl ifanc o dan 25 sy'n gweithio'n gyfan gwbl trwy sianeli digidol a chymdeithasol ac sy'n canolbwyntio'n benodol ar gefnogi iechyd meddwl.

Roedd The Mix yn un o'r wyth partner elusennol a gyflwynodd yr ymgyrch Heads Together gyda Dug a Duges Caergrawnt a'r Tywysog Harry. Chris yw Prif Swyddog Gweithredol The Mix, cymrawd o'r RSA, cariad teclyn ac ymddiriedolwr Brook Young People a'i glwb ieuenctid lleol, Harrow Club W10.

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny