BWYDLEN

angela Ellis

Pennaeth Cyflenwi Cynhwysiant Cymdeithasol Digidol

Fel Pennaeth Cyflenwi Cynhwysiant Cymdeithasol Digidol, rôl Angela yw arwain y gwaith o gyflawni prosiectau sy'n mynd i'r afael ag allgáu digidol a chymdeithasol yng nghanol cymunedau.

Mae hi'n angerddol am gynhwysiant ac wrth ei bodd yn dod o hyd i ffyrdd o wella'r hyn y mae'n ei wneud yn seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig i bobl.

Dangos bio llawn Gwefan awdur