BWYDLEN

Adam Deen

Cyfarwyddwr Gweithredol (DU), Quilliam International

Yn flaenorol, roedd Adam yn uwch aelod o’r sefydliad eithafol Islamaidd, al-Muhajiroun, ac yn defnyddio prifysgolion ei hun fel ffynhonnell allweddol ar gyfer recriwtio.

Dadrithiodd Adam gyda'i gredoau eithafol a chychwynnodd ar daith i ffwrdd o eithafiaeth Islamaidd.

Bellach mae Adam yn cysegru ei waith i wrthweithio eithafiaeth a'r ideoleg Islamaidd y tanysgrifiodd iddi ar un adeg, y mae'n credu sy'n llychwino harddwch yr Islam. Mae profiadau Adam yn y gorffennol yn ychwanegu gwerth aruthrol i'n gwaith allgymorth.

Yn 2012, sefydlodd Adam Sefydliad Deen, sy'n dysgu sgiliau meddwl beirniadol i Fwslimiaid ac yn cynyddu ymwybyddiaeth o dreftadaeth ddeallusol gyfoethog Islam. Mae wedi siarad ar dros gampysau prifysgol 40 ledled y DU ac wedi trafod gydag academyddion amlwg ar faterion yn ymwneud ag athroniaeth grefyddol a diwinyddiaeth.

Mae'n ymddangos yn aml ar deledu prif ffrwd gan gynnwys y BBC ac mae wedi dadlau yn nadleuon yr Oxford Union.

Dangos bio llawn Gwefan awdur