BWYDLEN

Offer diogelwch Google ar gyfer teuluoedd

Gosodwch reolau sylfaenol gyda Google Family Link a defnyddio ystod o offer diogelwch i helpu'r teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch da ar-lein.

Cyswllt Teulu

Mae Family Link yn helpu i reoli apiau, amser sgrin a gosod amser gwely ar gyfer dyfais Android eich plentyn

Dysgwch fwy

Canolfan Diogelwch Google

Mae'n cynnig awgrymiadau diogelwch ar-lein defnyddiol a chanllawiau syml i helpu teuluoedd i lywio trwy'r byd digidol

Dysgwch fwy

Chwedlau Rhyngrwyd Google Be

Rhaglen addysgol yw Be Internet Legends sydd wedi'i hanelu at blant 7 - 11 oed i'w helpu i fod yn archwilwyr diogel o'r byd ar-lein

Dysgwch fwy

Gosodwch reolaethau ar lwyfannau Google

Defnyddiwch ein Sefydlu Canllawiau Diogel i ychwanegu gosodiadau diogelwch ar draws ystod o lwyfannau a dyfais Google

Gall rheolaethau rhieni fod yn offer effeithiol i helpu i leihau'r risg y bydd plant yn dod i gysylltiad â phethau nad ydyn nhw'n barod ar eu cyfer ond mae'r un mor bwysig cael sgyrsiau rheolaidd am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein. Gweler y canllaw cychwyn sgwrs

Gosodiadau preifatrwydd ar cymdeithasol

Dysgu mwy am yr apiau diweddaraf y mae plant yn eu defnyddio a sut i gadw pethau'n breifat

Darllen mwy

Canllawiau oedran

Gweler canllawiau oedran diogelwch ar-lein i ddysgu mwy am sut i gefnogi plant ar ystod o risgiau ar-lein

Darllen mwy

Esboniodd Family Link

Cael mewnwelediad ar sut i wneud y gorau o'r ap i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'r rhyngrwyd.

Darllen mwy

Straeon rhieni

Darllenwch trwy brofiad rhieni eraill o rianta yn yr oes ddigidol i gael mewnwelediad i'ch helpu chi i gefnogi'ch plentyn.

Darllen mwy