Materion Rhyngrwyd - Logo

Cofrestrwch gyda Materion Digidol

Cofrestrwch gyda Digital Matters a chael mynediad i ystod o gynlluniau gwersi cynhwysfawr a deunyddiau ategol.

EICH ENW CYNTAF:
EICH ENW DIWETHAF:
EICH CYFEIRIAD E-BOST YSGOL:
EICH ENW YSGOL:
MATH O YSGOL?
RHANBARTH YSGOL?
TEITL EICH SWYDD:
SUT GLYWOD CHI AMDANOM NI?
Nodwch ble mae math o ysgol.
EICH CYFRINAIR:
CADARNHAU PASSWORD:

RHAID CYNNWYS:

Eicon cyfrinair 8 golosg
Eicon cyfrinair AY
Eicon cyfrinair az
Eicon cyfrinair 0-9

Am Faterion Digidol

Mae'n adnodd diogelwch ar-lein rhad ac am ddim wedi'i gynllunio i ddysgu plant sut i gadw'n ddiogel ar-lein gyda gweithgareddau rhyngweithiol ac adrodd straeon deinamig.

Rhaid i addysgwyr gofrestru i gael mynediad at yr adnoddau addysgu ar-lein canlynol:

  • 8 pwnc llythrennedd digidol diogelwch ar-lein i ddewis ohonynt, yn cynnwys gwaith celf arddull manga lliwgar a deniadol
  • Gwersi sy'n cyd-fynd â gwahanol feysydd cwricwlwm yn ymwneud â chyfrifiadura, perthnasoedd a llythrennedd. Gall athrawon gael mynediad at gynlluniau gwersi, sleidiau, taflenni dewisol a mwy
  • Arweinwyr Rhiant Cydymaith ac anfon gweithgareddau adref​
  • Offer hygyrchedd i blant ag SEND

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×