Enw Da Ar-lein

Cyflwyniad i Rhannu Ar-lein

Archwiliwch sut y gall y camau y mae rhywun yn eu cymryd ar-lein, gan gynnwys y cynnwys y mae'n ei rannu a'r sylwadau a wnânt, effeithio ar eu henw da ar-lein. Yna darganfyddwch sut i wneud dewisiadau da trwy'r stori Once Upon Online, Rhannu Wedi Mynd yn Anghywir. Sut gall Joseff gynnal perthynas gadarnhaol gyda’i ffrindiau o ran arbed atgofion gyda’i ffôn? Nodyn: I gael mynediad at adnoddau gwersi, rhaid i athrawon fewngofnodi.

LessonImage-628x336

Gwybodaeth i Rieni

I gael gwybodaeth am rannu ar-lein, adnoddau pwysig a chwis i'w gwblhau ar eich pen eich hun neu gyda'ch plentyn, lawrlwythwch y ffeithiau cyflym hyn.

Dysgu Rhyngweithiol

Wedi'i gwblhau fel arfer yn ysgol eich plentyn, mae Dysgu Rhyngweithiol yn darparu gweithgareddau rhyngweithiol i blant ddysgu am y pwnc. Dechreuwch yma os hoffech chi weld beth maen nhw'n ei ddysgu neu os hoffech chi fynd trwy'r gweithgareddau gyda'ch plentyn gartref.

Dechreuwch Nawr

Unwaith Ar-lein

Mae'r gweithgaredd cyflym hwn sy'n seiliedig ar stori yn gadael i'ch plentyn wneud dewisiadau a allai fod yn beryglus mewn bywyd go iawn fel y gallant ddysgu am y canlyniadau mewn man diogel. Gofynnwch iddyn nhw gwblhau'r daith hon ar eu pen eu hunain neu ei chwblhau gyda'ch gilydd i weld lle mae'r ddau ohonoch yn dirwyn i ben. Llwybr gwych ar gyfer trafodaeth.

Dechreuwch Nawr
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH ENW CYNTAF *
EICH ENW DIWETHAF *
EICH CYFEIRIAD E-BOST *

Rwy'n *

Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Diolch am danysgrifio.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×