Hunan-Ddelwedd a Hunaniaeth

Cyflwyniad i Hunan-Ddelwedd Cadarnhaol Ar-lein

Sut mae'r delweddau a'r fideos rydyn ni'n eu gweld ar-lein yn effeithio ar sut rydyn ni'n teimlo amdanom ein hunain? Archwiliwch sut mae'r pethau hyn yn effeithio ar ein hunanddelwedd i weld lle gallwn ni fynd i ddod o hyd i gefnogaeth. Yna, darganfyddwch sut i wneud dewisiadau cadarnhaol trwy'r stori Once Upon Online, Dan Bwysedd.

Nodyn: I gael mynediad at adnoddau gwersi, rhaid i athrawon fewngofnodi.

LessonImage-628x336-v2

Dysgu Rhyngweithiol

Gwnewch y rhan hon pan fydd athro, rhiant neu ofalwr yn gofyn i chi wneud hynny. Byddwch yn dysgu am y pwnc trwy wneud cwisiau byr a siarad am y gweithgareddau.

Dechreuwch Nawr

Unwaith Ar-lein

Helpwch y cymeriadau i wneud eu ffordd drwy'r stori hon i ddiweddglo cadarnhaol. Dewiswch gynorthwyydd a fydd yn rhoi cyngor i chi os byddwch yn mynd yn sownd. Gwnewch y rhan hon gartref neu yn yr ystafell ddosbarth pan fydd eich athro yn dweud.

Dechreuwch Nawr

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×