Rwy'n dymuno i'm gofalwr wybod

Pethau i'w gwneud gyda'n gilydd

Annog pobl ifanc i ddefnyddio hwn i geisio cefnogaeth neu dynnu sylw at feysydd y maen nhw'n teimlo bod angen cefnogaeth arnyn nhw ar-lein.

'Rwy'n dymuno i'm gofalwr wybod' - Adnodd

Sgroliwch i weld y ddogfen lawn

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella