Mynnwch gardiau cymorth

Pethau i'w gwneud gyda'n gilydd

Dyma gardiau i helpu'ch plentyn i estyn am gymorth os ydyn nhw neu rywun maen nhw'n ei adnabod yn profi problem.

Cael cardiau Help

Sgroliwch i weld y ddogfen lawn

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella