Heriau firaol

Cyngor i bobl ifanc

Dysgwch am sut i sylwi pryd y gall rhai heriau fod yn beryglus a pheidio â'u hailadrodd.

Bachgen yn ei arddegau yn edrych ar emoji ofnus a thrist dros y ffôn

Heriau firaol ar gyfryngau cymdeithasol - Pethau i feddwl amdanynt

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Beth i feddwl amdano

Mae heriau'n ymddangos yn gyffrous ac mae rhai'n cael eu gwneud i elusen. Gallwch chi deimlo y dylech chi wneud un oherwydd:

 • Mae eich ffrindiau yn ei wneud
 • Fe wnaeth rhywun eich enwebu
 • Efallai y bydd yn eich gwneud chi'n boblogaidd
 • Efallai y cewch lawer o bethau tebyg
 • Rhaid ei bod yn iawn os yw pobl eraill i gyd yn ei wneud

Ond mae rhai yn beryglus, ac efallai y bydd eraill yn effeithio arnoch chi oherwydd eich bod chi'n sensitif i sŵn, arogl neu deimladau eraill.

Beth ddylwn i edrych amdano?

Byddwch yn ofalus os:

 • Mae ffrindiau'n eich gwthio i'w wneud
 • Her newydd ymddangos ar eich sgrin
 • Mae unrhyw beth amdano yn eich gwneud chi'n anghyfforddus
 • Mae angen i chi fwyta neu yfed unrhyw beth i'w wneud
 • Efallai y byddwch chi'n brifo'ch hun yn ei wneud
 • Gofynnir i chi dynnu dillad i ffwrdd

Beth arall alla i wneud?

 • Peidiwch â phoeni nad yw'n real
 • Caewch ef i lawr a cherdded i ffwrdd
 • Dywedwch wrth riant neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt
 • Blociwch yr anfonwr
 • Riportiwch yr her

BBC Own It wedi gwneud fideo am heriau.