Rwy'n sefydlu cyfrif cymdeithasol newydd

Cyngor i bobl ifanc

Dysgu mwy am sut i sefydlu'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol cyntaf.

Sut i sefydlu'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol cyntaf

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Sut i sefydlu cyfrif cyfryngau cymdeithasol

Pa blatfform cyfryngau cymdeithasol sy'n iawn i mi?

Gosodiadau

Yr ap iawn

Rydych chi am gael hwyl ar gyfryngau cymdeithasol ac i'w gael yn iawn mae yna bethau i feddwl amdanynt.
Gofynnwch i chi'ch hun:

  • A yw'r app hwn yn iawn ar gyfer eich oedran?
  • Pa mor ddiogel ydyw?

Gall eich rhiant neu ofalwr ddarllen rhai adolygiadau gyda chi i'ch helpu chi i benderfynu. Osgoi apiau lle mae pobl yn ddienw oherwydd mae hyn yn gwneud iddyn nhw deimlo y gallan nhw ddweud neu wneud unrhyw beth niweidiol i eraill.

Oedran

Byddwch yn onest am eich oedran!

Mae hyn felly i chi peidiwch â cholli allan ar unrhyw amddiffyniad y mae'r ap neu'r safle wedi'i ymgorffori ynddo. Hefyd, gallent benderfynu cau eich cyfrif os ydyn nhw'n sylweddoli nad ydych chi'n 30 oed ond dim ond 11. Felly gwiriwch y canllawiau oedran lleiaf yn y Telerau ac Amodau (T & Cs) ar gyfer yr ap cyfryngau cymdeithasol rydych chi am ei ddefnyddio.

E-bost

Os gofynnir ichi roi cyfeiriad e-bost, defnyddio cyfeiriad e-bost teulu. Nid un sy'n eiddo i chi yn unig. Bydd hyn yn eich helpu i osgoi sbam ac rhag derbyn gormod o hysbysiadau.

Creu cyfrinair diogel

Peidiwch â defnyddio geiriau neu enwau sy'n hawdd eu dyfalu, fel enwau'ch anifeiliaid anwes neu'ch hoff fand. Rhowch gynnig ar gymysgu mewn rhai:

  • Cymeriadau arbennig fel:?! # @
  • Llythrennau bach a llythrennau bach (CYFALAF mawr a llythrennau bach)
  • Niferoedd

Peidiwch byth â rhannu eich cyfrinair a'i newid yn aml, yn enwedig os ydych chi'n meddwl bod ffrind wedi ei ddyfalu neu wedi dweud wrthyn nhw trwy gamgymeriad.

enw defnyddiwr

Peidiwch â galw'ch hun yn 'SexySue' - gall y math hwn o enw defnyddiwr achosi trafferth go iawn.

  • Osgoi eich enw llawn neu enw unrhyw un arall
  • Dim iaith amhriodol - felly dim geiriau nac ymadroddion sy'n anghwrtais

Lleoliad preifatrwydd

Rydym yn argymell bod eich proffil yn cael ei osod fel un preifat, nid cyhoeddus. Peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun nac eraill a dewis rhannu postiadau neu straeon gyda ffrindiau agos a theulu.

Lleoliad
Os oes angen i chi rannu'ch lleoliad gyda'ch ffrind neu aelod o'r teulu, rhannwch gan ddefnyddio'ch Map ffôn mewnol yn unig - 'Deallwch fi apiau'. Diffoddwch leoliad ar gamera eich ffôn. Mae hyn yn eich gwneud chi'n llai diogel.

Llun pro fi ad

Mewn gêm gallwch ddefnyddio Avatar, ar gyfryngau cymdeithasol gallwch ddefnyddio unrhyw ddelwedd ond mae'n syniad da cymryd peth gofal i ddewis eich llun.

Sicrhewch nad yw'ch llun yn dangos ble rydych chi'n byw neu'n mynd i'r ysgol yng nghefndir eich llun. Ceisiwch osgoi cael lluniau sy'n dangos corneli stryd lle gall rhywun weld enw'r stryd.

Cytundeb teulu

Efallai bod eich teulu wedi cytuno ar rai rheolau ynghylch yr hyn sy'n iawn i'w rannu neu ei ddarllen ar-lein.

Cytuno pa mor aml i wirio ei fod yn gweithio i bawb.

Hysbysiadau

Arhoswch mewn rheolaeth! Gallwch chi benderfynu pryd i gymryd hoe o orfod parhau i edrych ar eich ffôn.

Gellir diffodd hysbysiadau gyda'r nos neu ar adegau eraill, felly ni chewch eich tynnu sylw.

Cyfyngiadau isafswm apiau oedran

Mae'r rhan fwyaf o apiau yn gofyn i fod yn 13 oed neu'n hŷn o leiaf i Defnyddio.

13 eicon terfyn oedran lleiaf

Gosod canllaw cyfrif cyfryngau cymdeithasol newydd

RHANNWCH Y CYNNWYS HWN