BWYDLEN

Swyddi

Ydych chi eisiau gweithio mewn sefydliad bach ond ystwyth sy'n arwain y ffordd o ran cefnogi rhieni a phlant yn eu bywydau ar-lein? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Porwch y swyddi gwag presennol isod i wneud cais.

Rheolaeth swyddfa

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Digidol

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Marchnata

Rheolwr Marchnata (Addysg)

  • Yn adrodd i: Pennaeth Marchnata
  • Lleoliad: Gweithio hybrid – 3 diwrnod yn y swyddfa (Edgware Rd, Llundain), 2 ddiwrnod o bell
  • Math o rôl: Contract tymor penodol hyd at ddiwedd Mehefin 2023, amser llawn 37.5 awr yr wythnos
  • Cyflog: £38k y flwyddyn

GWEL SWYDD LLAWN

Strategaeth a chynllunio

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

polisi

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Rolau eraill

Ar hyn o bryd dim rolau eraill yn agored.