Cyngor ar gyfer plant 14 + oed

Apiau ac Offer a Argymhellir

Apiau ac Offer
Ap cyfryngau cymdeithasol Melyn Yubo gynt
Mae Yubo, Melyn gynt, yn ap cyfryngau cymdeithasol sy'n annog pobl ifanc i ddod o hyd i ffrindiau newydd trwy ganiatáu iddynt newid i'r chwith ...
Apiau ac Offer
Ap y Goedwig
Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, mae Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig ...
Apiau ac Offer
Elen Benfelen
Wedi'i greu gan Vodafone mae'r llyfr Goldilocks yn helpu rhieni i drafod defnydd cyfryngau cymdeithasol gyda'u plant iau.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Mae Google a YouTube yn lansio adnodd newydd 'Teach from Home' ar gyfer athrawon a theuluoedd
Er mwyn helpu athrawon a theuluoedd i addysgu plant o'u cartref, mae Google wedi lansio'r porth 'Teach From Home'.
Erthyglau
10 peth hwyl i'w gwneud â'ch teulu
Ein prif apiau 10 cyfredol y bydd plant yn cael hwyl yn eu defnyddio, ond eto'n annog dysgu hefyd.
Erthyglau
5 awgrym ar gyfer gweithio gartref gyda phlant yn ystod yr achosion o coronafirws
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Beth ddylai rhieni ei wybod am bobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i deimlo'n rhydd i fod yn bwy maen nhw ar-lein wrth aros yn ddiogel?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw effaith lleferydd casineb ar-lein yn y byd go iawn ar bobl ifanc?

Adnoddau Gwers a Argymhellir

Adnoddau gwersi
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Adnoddau gwersi
BBC Teach
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi dysgu'ch plentyn.
Adnoddau gwersi
Hwb dysgu cartref Twinkl
Pecynnau dysgu cartref Twinkl ar gael i'w lawrlwytho am ddim i bob grŵp blwyddyn.

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Ymateb rhiant i'r cau ysgol diweddaraf
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu ei phrofiad gyda gweithio gartref
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.

Rheolaethau rhieni a argymhellir

Rheolaethau rhieni
Sefydlu Siaradwyr Clyfar Canllaw Diogel
Cyngor ac awgrymiadau i rieni ar sefydlu siaradwyr craff yn ddiogel i blant.
Rheolaethau rhieni
Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch TikTok
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar ap cyfryngau cymdeithasol TikTok gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.
Rheolaethau rhieni
Fortnite: Pennod 2 - Canllaw Rheolaethau Rhieni Battle Royale
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rheoli rhieni a'ch cyfyngiadau ar Fortnite gyda'n canllawiau sut i wneud.

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2020: Mae Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn datgelu bod bod ar-lein yn rhyddhau ac yn cyfyngu i blant
Mae ymchwil Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn datgelu bod profiadau ar-lein pobl ifanc yn rhan hanfodol o bwy ydyn nhw all-lein.
ymchwil
Adroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta
Mae ein hymchwil yn edrych ar farn rhieni am berthynas eu plant â gemau, ar draws pob dyfais a llwyfan.
ymchwil
Gêm Cynhyrchu Rhianta: Crynodeb o'r canfyddiadau
Gweler crynodeb o'r mewnwelediadau o'n hadroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta yn amlinellu barn rhieni am eu perthynas â gemau ...

Adnodd a Argymhellir

Canllawiau
Apiau gorau i gael plant yn egnïol
Manteisiwch i'r eithaf ar amser sgrin plant gyda'r apiau hyn i'w helpu i symud a datblygu arferion iach
Sgroliwch i Fyny