Netflix

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Rheolaethau Rhieni Netflix yn caniatáu ichi gyfyngu mynediad i gynnwys lefelau aeddfedrwydd amrywiol. Gallwch greu proffiliau unigol gyda gwahanol lefelau rheoli sy'n addas ar gyfer plant bach, plant iau a hŷn, pobl ifanc ac oedolion. Mae angen gosod y rhain ar gyfrifiadur i gwmpasu pob dyfais.

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i gyfrifiadur a chyfrif Netflix (E-bost a Chyfrinair).

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Rheolaeth rhieni

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Fel deiliad y cyfrif sylfaenol, mae gennych ddau opsiwn ar gyfer rheoli gwylio ar y cyfrif. Trwy osod PIN 4 digid neu osod lefel aeddfedrwydd ar broffil.

Tra ar eich porwr ewch i netflix.com a chlicio 'Mewngofnodi' a nodi'ch manylion mewngofnodi.

rhyngrwyd-materion-amddiffyn-cam-canllaw-netflix_step-1
2

I osod pin:
Cliciwch ar eich eicon proffil.
Yna yn y gornel dde uchaf, cliciwch ar broffil eich eicon wedyn “Cyfrif”

1
whoswatching
2
03-25 1-
3
03-25 2-
3

Cliciwch ar “Rheolaethau rhieni”. Rhowch gyfrinair a chlicio “Parhau”.

1
03-25 3-
2
fireshot-capt-011-netflix-www-netflix-com
4

Fe'ch anogir yn awr i nodi Pin 4 digid y bydd ei angen i newid y gosodiadau yn y dyfodol.
Ar ôl i chi benderfynu ar PIN, dewiswch y grŵp oedran ar gyfer y cynnwys cyfyngedig ac yna pwyswch “Arbed”.

1
03-25 4-
2
03-25 5-
5

Gosodwch lefel aeddfedrwydd i broffil penodol.

Defnyddiwch y llithrydd i osod y lefel aeddfedrwydd ar gyfer plant bach, plant hŷn, pobl ifanc ac oedolion.

fireshot-catch-014-netflix-www-netflix-com-2
6

Cyfyngu teitlau penodol
Gallwch chi nodi teitlau unigol sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r PIN ddechrau chwarae waeth beth fo'u sgôr aeddfedrwydd.

Chwilio yna dewiswch enw'r rhaglen neu'r ffilm rydych chi am ei chyfyngu.

03-25 6-
7

Rheoli Proffiliau
Cliciwch “Rheoli Proffiliau” ac yna dewiswch y proffil rydych chi am ei reoli

rheoli proffiliau1
8

Gallwch ddewis ychydig o leoliadau. Gallwch chi awgrymu'r blwch plant, dewis rhaglenni a ffilmiau teledu a ganiateir a rheolyddion Autoplay.

Cliciwch “Arbed” i arbed eich gosodiadau, yna cliciwch “Wedi'i wneud”.

03-25 7-
Sgroliwch i Fyny