BWYDLEN

Wythnos gwrth-fwlio 2015

dysgu am seiberfwlio

Yn ystod Wythnos Gwrth-fwlio eleni rydym yn helpu rhieni i fod yn graff am seiberfwlio.
Gydag adnoddau, erthyglau, a chanllawiau y gellir eu lawrlwytho, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i'ch helpu i ddeall beth i'w wneud os byddwch chi'n darganfod bod eich plentyn yn cael ei seiber-fwlio neu'n seiberfwlio rhywun arall.

Beth yw bwlio 'seiber'?

Seiberfwlio yw pan fydd rhywun yn bwlio rhywun arall dros y rhyngrwyd neu ffôn symudol, fel arfer naill ai'n gyhoeddus trwy neges neu gyfryngau cymdeithasol.

Ffyrdd cyffredin o seiberfwlio yw stelcio testun, trolio, cam-drin e-bost gyda negeseuon e-bost ffug, rhannu delweddau yn gyhoeddus heb ganiatâd, bwlio gemau rhyngweithiol.

Moesau Rhyngrwyd 5 Uchaf

Defnyddiwch y 'moesau Rhyngrwyd' hyn gyda'ch plentyn i wneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i fod yn:

 1. Trin eraill fel yr hoffech gael eich trin ar-lein

 2. Os na fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun yn bersonol, peidiwch â'i ddweud ar-lein

 3. Parchwch breifatrwydd ar-lein pobl eraill

 4. Peidiwch â gwaethygu sefyllfa ar-lein trwy ysgogi pobl

 5. Peidiwch â lledaenu sibrydion na lledaenu clecs am rywun ar-lein

Gweler y canllaw

Cystadleuaeth stribed comig

comicstrip1

Mae ein cystadleuaeth stribedi comig yn herio plant i feddwl am beth i'w wneud os ydyn nhw'n gweld eraill yn cael eu seiberfwlio.

Mae'r brif wobr yn cynnwys diwrnod yn ffilmio yn Stiwdio Sgiliau Sky Academy ar gyfer yr enillydd a'u dosbarth.

Gweler manylion y gystadleuaeth

Yn poeni y gallai eich plentyn fod yn seiberfwlio?

Siarad â'ch plentyn

Gall siarad â'ch plentyn am fod yn seiberfwlio fod yn anodd i chi a'ch plentyn.

Ond mae cyfathrebu'n bwysig fel eu bod yn gwybod bod ffyrdd o ddelio â'r problemau. Mae rhai strategaethau'n cynnwys:

 • gofyn cwestiynau amlwg
 • gwrandewch heb farnu
 • canmolwch nhw am siarad â chi

Adnoddau: Offer a chanllawiau ar-lein i rieni 

Gweler adnoddau

Deall yr emosiynau y tu ôl i seiberfwlio

Yn poeni y gallai eich plentyn fod yn seiberfwlio?

Sylw ar yr arwyddion

Nid oes unrhyw riant eisiau meddwl am eu plentyn yn bwlio rhywun arall. Ond gall pobl ifanc nad ydyn nhw erioed wedi bwlio o'r blaen gael eu tynnu i mewn i seiberfwlio, weithiau heb sylweddoli hynny.

Cadwch lygad am y canlynol:

 • efallai bod ganddo hanes o fwlio, neu wedi bod yn darged bwlio eu hunain
 • yn osgoi sgyrsiau am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein
 • gallent fod yn defnyddio sawl cyfrif rhwydweithio cymdeithasol
 • yn newid sgriniau neu'n cau rhaglenni pan fyddwch chi, neu eraill, gerllaw
 • yn treulio llawer o amser ar y cyfrifiadur neu'r ffôn symudol
 • yn gallu cynhyrfu'n fawr os yw mynediad at gyfrifiaduron neu ffôn symudol yn cael ei gyfyngu neu ei wrthod

Atal eich plentyn rhag seiberfwlio

Os byddwch chi'n darganfod neu'n amau ​​bod eich plentyn yn seiberfwlio, gall siarad â nhw amdano fod yn gam cyntaf effeithiol wrth ddelio ag ef.

Gall gwrando, atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol, a rhannu eich pryderon gyda nhw helpu i ddylanwadu ar eu hymddygiad mewn ffordd gadarnhaol.

Darllenwch yr erthygl lawn

Erthygl: Help! Fy mhlentyn yw'r seiberfwlio

Gan Lauren Seager-Smith