Plant ifanc (6-10)

Cyngor diogelwch ar-lein

Dangoswyd bod defnydd cynnar o dechnoleg ddigidol yn gwella sgiliau iaith ac yn hyrwyddo datblygiad cymdeithasol a chreadigrwydd plant.

Ond nid yw heb risgiau i blant ifanc, a allai ddod ar draws cynnwys amhriodol neu ddechrau copïo'r hyn y mae plant hŷn yn ei wneud ar-lein. Gweler ein cyngor i ddeall beth allwch chi ei wneud i roi'r profiad gorau i blant ifanc o fynd ar-lein.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Apiau ac Offer
Delwedd Minecraft
Gemau addysgol am ddim Minecraft
Mae Minecraft yn cynnig gemau addysgol am ddim i blant eu chwarae ar eu platfform tan ddiwedd mis Mehefin.
Mae Minecraft yn cynnig gemau addysgol am ddim i blant ...
Erthyglau
Helpu plant i gadw cysylltiad cymdeithasol wrth ynysu yn gorfforol
O alwadau rhyngweithiol i gemau cymdeithasol, mae'r arbenigwr Tech, Andy Robertson, yn darparu awgrymiadau ar ffyrdd i blant gymdeithasu â'u ffrindiau a'u teulu.
O alwadau rhyngweithiol i gemau cymdeithasol, Tech ...
Erthyglau
Canllawiau DfE i ysgolion - beth mae hyn yn ei olygu i blant gartref?
Mae'r arbenigwr diogelwch ar-lein Karl Hopwood yn rhannu mewnwelediadau ar effaith cau ysgolion ar ddefnyddio technoleg a sut y gall canllawiau newydd yr Adran Addysg helpu rhieni sy'n cefnogi plant gartref.
Mae'r arbenigwr diogelwch ar-lein Karl Hopwood yn rhannu mewnwelediadau ...
Erthyglau
Mae Google a YouTube yn lansio adnodd newydd 'Teach from Home' ar gyfer athrawon a theuluoedd
Er mwyn helpu athrawon a theuluoedd i addysgu plant o'u cartref, mae Google wedi lansio'r porth 'Teach From Home'.
Helpu athrawon a theuluoedd i addysgu plant ...
Erthyglau
dad a phlant yn edrych ffôn
10 peth hwyl i'w gwneud â'ch teulu
Ein prif apiau 10 cyfredol y bydd plant yn cael hwyl yn eu defnyddio, ond eto'n annog dysgu hefyd.
Ein 10 ap gorau cyfredol y mae plant ...
Adnoddau gwersi
newydd
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Adnoddau gwersi
BBC-Bitesize-logo
BBC Bitesize
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ar gyfer myfyrwyr o CA1 i TGAU
Mae Bitesize yn wasanaeth adolygu ac ailadrodd ...
Adnoddau gwersi
BBC-teach
BBC Teach
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi dysgu'ch plentyn.
Clipiau dosbarth am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm i gefnogi'ch ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 213
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny