Plant ifanc (6-10)

Cyngor diogelwch ar-lein

Dangoswyd bod defnydd cynnar o dechnoleg ddigidol yn gwella sgiliau iaith ac yn hyrwyddo datblygiad cymdeithasol a chreadigrwydd plant.

Ond nid yw heb risgiau i blant ifanc, a allai ddod ar draws cynnwys amhriodol neu ddechrau copïo'r hyn y mae plant hŷn yn ei wneud ar-lein. Gweler ein cyngor i ddeall beth allwch chi ei wneud i roi'r profiad gorau i blant ifanc o fynd ar-lein.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu ...
Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu ...
Erthyglau
Cymerwch ran yn Wythnos Gwrth-fwlio 2019 - 'Mae Newid yn Cychwyn Gyda Ni'
Y thema yw 'mae newid yn dechrau gyda ni' i hysbysu ysgolion, plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr i wybod ei bod yn cymryd cyfrifoldeb ar y cyd i roi'r gorau i fwlio.
Y thema yw 'mae newid yn dechrau gyda ni' ...
Canllawiau
newydd
OnlineHateTroll-1200x630
Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â phob un ar-lein, mae'n bwysig eu helpu i gydnabod ymddygiadau a all ledaenu cynnwys niweidiol. Yn aml gall twf lleferydd casineb a throlio ar-lein arwain at ganlyniadau yn y byd go iawn felly mae'n hanfodol eu harfogi â'r offer i fynd i'r afael â'r materion hyn.
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â ...
Canllawiau
newydd
FakeNewsGuide-1200x630
newyddion fake
Sicrhewch gefnogaeth i helpu plant i ddatblygu eu llythrennedd digidol a'u meddwl beirniadol i sylwi ar y gwahaniaeth rhwng ffaith a ffuglen ar-lein.
Sicrhewch gefnogaeth i helpu plant i ddatblygu eu ...
Canllawiau
newydd
SeiberfwlioVulnerableChildren
Dechreuwyr sgwrs - Canllaw ymarferol ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant agored i niwed i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar ...
Canllawiau
newydd
SeiberfwlioConversationStarter6-10-1200x630
Dechreuwyr sgwrs Seiberfwlio yn cefnogi plant 6 -10 oed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant 6 i 10 i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar ...
Erthyglau
Mae BT yn lansio porth digidol newydd Skills for Tomorrow i gefnogi teuluoedd y DU
Mae platfform sgiliau newydd BT ar gyfer Yfory yn adlewyrchu ei uchelgais i gael 10 miliwn o bobl, teuluoedd a busnesau ledled y DU i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt gan 2025.
Mae sgiliau newydd BT ar gyfer platfform Yfory yn adlewyrchu ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 167
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny