Plant ifanc (6-10)

Cyngor diogelwch ar-lein

Dangoswyd bod defnydd cynnar o dechnoleg ddigidol yn gwella sgiliau iaith ac yn hyrwyddo datblygiad cymdeithasol a chreadigrwydd plant.

Ond nid yw heb risgiau i blant ifanc, a allai ddod ar draws cynnwys amhriodol neu ddechrau copïo'r hyn y mae plant hŷn yn ei wneud ar-lein. Gweler ein cyngor i ddeall beth allwch chi ei wneud i roi'r profiad gorau i blant ifanc o fynd ar-lein.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Apiau ac Offer
anghytgord App
Learn how to manage your child's online safety on the Discord app by enabling or disabling security, privacy and data features.
Learn how to manage your child's online ...
Adnoddau
newydd
Logo NPCC
NPCC - Plismona sy'n canolbwyntio ar y plentyn
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi cynhyrchu canllawiau 'Pryd i alw'r heddlu' pan fydd myfyriwr o bosibl wedi cyflawni trosedd yn yr ysgol neu'r coleg.
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi ...
Adnoddau
newydd
lgfl-digisafe
LGfL - DigiSafe: Adnodd heb ei ddadwisgo
Mae LGfL- DigiSafe wedi creu'r adnodd 'Undressed' ar gyfer plant ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol ynghylch mater secstio ac anfon noethlymunau.
Mae LGfL- DigiSafe wedi creu'r adnodd 'Undressed' ...
Adnoddau
newydd
logo tŷ arglwyddi
Tŷ'r Arglwyddi - Technoleg Ddigidol ac Atgyfodi Ymddiriedaeth
Cymerwch gip ar yr adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Democratiaeth a Thechnolegau Digidol.
Cymerwch gip ar yr adroddiad a gyhoeddwyd ...
Adnoddau
newydd
ITU
Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein
Darllenwch fwy am bedair set Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein (COP) 2020, dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol berthnasol sy'n targedu plant, rhieni ac addysgwyr, llunwyr diwydiant a pholisi a phori trwy adnoddau pellach.
Darllenwch fwy am y pedair set o ...
Adnoddau gwersi
newydd
cbbc-newyddion
Maes Newyddion CBBC
Mae CBBC Newsround yn gartref i ffeithiau newyddion a hwyl i blant. Darganfyddwch beth sy'n digwydd, gyda straeon, lluniau a fideos neu rhowch gynnig ar gwis neu un o'u gemau rhad ac am ddim.
CBBC Newsround yw cartref newyddion ...
Adnoddau gwersi
newydd
LGBTQ-comparitech
Adnodd seiberfwlio LGBTQ - Comparitech
Mae pobl ifanc LGBTQ mewn mwy o berygl o gael eu bwlio ar-lein. Mae Comparitech yn trafod y broblem, edrychwch ar yr ystadegau a chynnig cyngor i rieni ac addysgwyr i helpu dioddefwyr seiberfwlio LGBTQ.
Mae pobl ifanc LGBTQ mewn mwy o berygl o ...
Erthyglau
Bachgen yn eistedd ar y llawr yn edrych ar ei ffôn clyfar
Mae Facebook yn ymuno â'r glymblaid i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc i 'Aros yn ddiogel gartref. Cadwch yn Ddiogel ar-lein '.
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 277
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny