Pobl ifanc yn eu harddegau (14 +)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i'ch plentyn ddod yn ei arddegau, mae'n debygol y bydd y rhyngrwyd yn rhan o'u bywyd bob dydd. Byddant yn addasu'n gyflym i dechnoleg newydd ac yn ei defnyddio i gyfathrebu, cymdeithasu a chreu. Mae gan y mwyafrif o bobl ifanc yn eu harddegau fynediad i'r rhyngrwyd gan ddefnyddio ffôn clyfar neu lechen, ac maent yn defnyddio ystod eang o wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel rhan hanfodol o'u perthnasoedd ag eraill.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau
newydd
Merch yn ei harddegau yn edrych yn drist ar ei ffôn
COVID-19: Helpu pobl ifanc i reoli hwyliau isel ac iselder
Trwy FutureLearn, mae Prifysgol Reading wedi creu cwrs ar-lein sy'n archwilio ffyrdd ymarferol i helpu pobl ifanc i reoli eu hwyliau a chynnal arferion iach yn ystod y pandemig coronafirws.
Trwy FutureLearn, mae Prifysgol Reading wedi ...
Adnoddau
newydd
Graphic of boy gaming
Canllaw i esports
Wrth i esports ddod yn fwy a mwy poblogaidd i blant fel gyrfa uchelgeisiol, dyma bopeth sydd angen i chi wybod amdano.
As esports becomes increasingly popular for children ...
Erthyglau
Delwedd o Internet Matters a logo Samsung
Mae Internet Matters yn ymuno â Samsung i gynnig cyngor diogelwch ar-lein hanfodol i deuluoedd wrth gloi
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc i 'Aros yn ddiogel gartref. Cadwch yn Ddiogel ar-lein '.
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against ...
Adnoddau
newydd
Canllaw Diogelwch Ar-lein yn cefnogi menter DeviceDotNow
Gweler cyngor gan Internet Matters a DeviceDotNow i'ch helpu chi i fwynhau'r rhyngrwyd yn ddiogel.
Gweler cyngor gan Internet Matters a DeviceDotNow ...
Erthyglau
Mae Xbox yn rhyddhau eu app Gosodiadau Teulu (rhagolwg)
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc i 'Aros yn ddiogel gartref. Cadwch yn Ddiogel ar-lein '.
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against ...
Adnoddau
newydd
Allwch chi fy achub - NPCC
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi bod yn gweithio gyda'r Gymdeithas Blant trwy'r Rhaglen Atal i ddatblygu nifer o ddeunyddiau ar gyfer Cam-drin Rhywiol a Camfanteisio ar Blant yn ystod COVID-19.
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi ...
Erthyglau
Mynd i'r afael â radicaleiddio a meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn ystod argyfwng COVID-19 a thu hwnt
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc i 'Aros yn ddiogel gartref. Cadwch yn Ddiogel ar-lein '.
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against ...
Straeon rhieni
Mae rhieni'n rhannu eu profiadau o dechnoleg a lles yn ystod y broses gloi
Er mwyn deall mwy am sut mae teuluoedd yn ymdopi â'u normal newydd yn ystod y broses gloi, mae rhieni'n rhannu eu dyddiaduron digidol gan fyfyrio ar dechnoleg a lles.
Deall mwy am sut mae teuluoedd ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 340
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny