Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Apiau ac Offer
Sgiliau Bywyd-Barclays-400x200
Hwb sgiliau bywyd i rieni
Creodd Barclays ganolbwynt o gyngor i baratoi plant ar gyfer sgiliau bywyd digidol yn y gweithle.
Creodd Barclays ganolbwynt cyngor i ...
Apiau ac Offer
Ap Coedwig
Ap y Goedwig
Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, mae Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig yr App Coedwig fel offeryn defnyddiol.
Os ydych chi'n poeni faint o amser ...
Apiau ac Offer
Llinell gymorth diogelwch ar-lein - NSPCC ac O2
Llinell gymorth diogelwch ar-lein
O sefydlu rheolaethau rhieni i riportio bwlio ar-lein, gallwch ffonio'r llinell gymorth am ddim ar 0808 800 5002, neu ymweld â Guru O2 yn y siop.
O sefydlu rheolaethau rhieni i adrodd ...
Apiau ac Offer
Rhieni vs Plant - NSPCC
Cwis ar-lein am aros yn ddiogel ar-lein
Wedi'i greu gan 02 a NSPCC, mae'r cwis ar-lein am aros yn ddiogel ar-lein yn anelu at gael y teulu cyfan at ei gilydd yn y gêm hon rhwng rhieni a phlant.
Wedi'i greu gan 02 a NSPCC mae'r ar-lein ...
Apiau ac Offer
Google-family-link (2)
Google Family Link
Gall ap Google Family Link eich helpu i osod rheolau sylfaenol digidol ar ddyfeisiau android plant i'w helpu i reoli eu hamser sgrin a chadw llygad ar sut maen nhw'n defnyddio eu dyfeisiau.
Gall ap Google Family Link eich helpu chi ...
Apiau ac Offer
Cytundeb Teulu - Childnet
Cytundeb Teulu
Wedi'i greu gan Childnet, nod y cytundeb teulu yw helpu rhieni i ddechrau sgwrs gyda'ch teulu cyfan am sut rydych chi i gyd yn defnyddio'r rhyngrwyd a thrafod gyda'ch gilydd sut i ymddwyn mewn ffordd gadarnhaol pan fyddwch ar-lein gartref, yn yr ysgol neu mewn tŷ ffrindiau.
Wedi'i greu gan Childnet nod y cytundeb teulu ...
Apiau ac Offer
bawd chwilio swiggle-child-friendly-search-bawd
Swiggle - Chwilio sy'n addas i blant
Wedi'i greu gan Google mae'r Swiggle yn beiriant chwilio sy'n addas i blant.
Wedi'i greu gan Google mae'r Swiggle yn ...
Apiau ac Offer
Apiau CBBC - BBC
Apiau CBBC
Mae'r ap rhad ac am ddim hwn yn llawn gemau, cwisiau a phenodau o raglenni poblogaidd CBBC.
Mae'r ap rhad ac am ddim hwn yn llawn gemau, ...
Sgroliwch i Fyny