Cyn-ysgol (0-5)

Cyngor diogelwch ar-lein

Mae mwy a mwy o blant cyn oed ysgol yn defnyddio cyfrifiaduron, ffonau smart neu dabledi eu rhieni i chwarae gemau, defnyddio apiau, a gwylio eu hoff sioeau teledu. Mae yna bethau syml y gallwch chi eu gwneud i sicrhau eu bod nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Dathlwch Ddydd Gwener Cyfeillgarwch gyda Kidscape ac Elmer
Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch ac Wythnos Gwrth-fwlio eleni yw 'Change Starts With Us', gan annog pawb i weld bod ganddyn nhw rôl i'w chwarae wrth greu byd sy'n fwy cyfeillgar a mwy caredig.
Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch a Gwrth-fwlio ...
Erthyglau
Mae BT yn lansio porth digidol newydd Skills for Tomorrow i gefnogi teuluoedd y DU
Mae platfform sgiliau newydd BT ar gyfer Yfory yn adlewyrchu ei uchelgais i gael 10 miliwn o bobl, teuluoedd a busnesau ledled y DU i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt gan 2025.
Mae sgiliau newydd BT ar gyfer platfform Yfory yn adlewyrchu ...
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Apiau ac Offer
IMapp_Digiduck.png
Ap Digiduck
Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch ar gyfer blynyddoedd 3-7. Fel y llyfr, mae'r ap stori yn dilyn Digiduck a'i ffrindiau mewn stori o gyfeillgarwch a chyfrifoldeb ar-lein.
Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch ar gyfer 3-7 ...
Canllawiau
Positive_online
Ymgyrch cynnwys ar-lein gadarnhaol
Wedi'i greu gan Better Internet for Kids, darparodd y rhestr wirio gysyniadau cynnwys ar-lein cadarnhaol ar gyfer plentyndod digidol gwell.
Wedi'i greu gan Better Internet for Kids the ...
Erthyglau
Lansiwyd ymgyrch amser sgrin i helpu plant i ddatblygu diet digidol iach
Rydym wedi lansio ymgyrch deledu newydd i helpu rhieni i ddod o hyd i'r cydbwysedd amser sgrin cywir i'w plant wrth i 70% ddweud eu bod yn poeni am ddefnydd sgrin plant.
Rydyn ni wedi lansio ymgyrch deledu newydd i ...
Straeon rhieni
Rheoli amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau - mae mam yn rhannu ei phrofiad
Mae Jess mam o ddau yn rhannu ei heriau a'i chynghorion amser sgrin wrth geisio gweithredu ffiniau amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau.
Mae Jess mam i ddau yn rhannu ei sgrin ...
Canllawiau
newydd
ScreenTime0-5-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 0-5
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig buddion allweddol i blant i'w helpu i ddysgu, archwilio a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 108
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny