Cyn-ysgol (0-5)

Cyngor diogelwch ar-lein

Mae mwy a mwy o blant cyn oed ysgol yn defnyddio cyfrifiaduron, ffonau smart neu dabledi eu rhieni i chwarae gemau, defnyddio apiau, a gwylio eu hoff sioeau teledu. Mae yna bethau syml y gallwch chi eu gwneud i sicrhau eu bod nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau
newydd
Logo NPCC
NPCC - Plismona sy'n canolbwyntio ar y plentyn
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi cynhyrchu canllawiau 'Pryd i alw'r heddlu' pan fydd myfyriwr o bosibl wedi cyflawni trosedd yn yr ysgol neu'r coleg.
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi ...
Adnoddau
newydd
ITU
Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein
Darllenwch fwy am bedair set Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein (COP) 2020, dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol berthnasol sy'n targedu plant, rhieni ac addysgwyr, llunwyr diwydiant a pholisi a phori trwy adnoddau pellach.
Darllenwch fwy am y pedair set o ...
Adnoddau gwersi
newydd
cbbc-newyddion
Maes Newyddion CBBC
Mae CBBC Newsround yn gartref i ffeithiau newyddion a hwyl i blant. Darganfyddwch beth sy'n digwydd, gyda straeon, lluniau a fideos neu rhowch gynnig ar gwis neu un o'u gemau rhad ac am ddim.
CBBC Newsround yw cartref newyddion ...
Adnoddau gwersi
newydd
LGBTQ-comparitech
Adnodd seiberfwlio LGBTQ - Comparitech
Mae pobl ifanc LGBTQ mewn mwy o berygl o gael eu bwlio ar-lein. Mae Comparitech yn trafod y broblem, edrychwch ar yr ystadegau a chynnig cyngor i rieni ac addysgwyr i helpu dioddefwyr seiberfwlio LGBTQ.
Mae pobl ifanc LGBTQ mewn mwy o berygl o ...
Erthyglau
Bachgen yn eistedd ar y llawr yn edrych ar ei ffôn clyfar
Mae Facebook yn ymuno â'r glymblaid i frwydro yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol ar-lein
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc i 'Aros yn ddiogel gartref. Cadwch yn Ddiogel ar-lein '.
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against ...
Adnoddau gwersi
newydd
Bwciwch sesiwn rhieni ar-lein gyda Childnet
Gall ysgolion a sefydliadau nawr archebu sesiynau hyfforddi diogelwch ar-lein ar gyfer eu cymuned rhieni y gellir eu cyflwyno'n fyw ar-lein gyda Childnet.
Gall ysgolion a sefydliadau archebu ar-lein nawr ...
Adnoddau gwersi
newydd
Logo Meddwl U Gwybod
ThinkUKnow - Anfon llun i mi?
Gyrrwch lun i mi? yn adnodd addysg Thinkuknow newydd sbon ar rannu delweddau noethlymun yn gydsyniol ac yn anghydsyniol ymhlith pobl ifanc.
Gyrrwch lun i mi? yn frand ...
Adnoddau
newydd
Merch yn ei harddegau yn edrych yn drist ar ei ffôn
COVID-19: Helpu pobl ifanc i reoli hwyliau isel ac iselder
Trwy FutureLearn, mae Prifysgol Reading wedi creu cwrs ar-lein sy'n archwilio ffyrdd ymarferol i helpu pobl ifanc i reoli eu hwyliau a chynnal arferion iach yn ystod y pandemig coronafirws.
Trwy FutureLearn, mae Prifysgol Reading wedi ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 189
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny