Ein cefnogwyr

Mae ein Cefnogwyr yn helpu Internet Matters gyda'u hamser a'u hadnoddau gwerthfawr ac yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod y neges ddiogelwch ar-lein yn cael ei chlywed gan gynifer o rieni â phosibl.

Cyrraedd teuluoedd â diogelwch ar-lein

Mae cael ein cefnogwyr i helpu yn hanfodol er mwyn gwireddu'r weledigaeth o greu sefydliad traws-ddiwydiant a fydd yn gwneud rhieni a phlant y DU y mwyaf gwybodus ac yn ymgysylltu â'r byd ym maes diogelwch ar-lein.

Cefnogwyr sy'n cyfrannu

Gweler y rhestr o'n cefnogwyr a chrynodeb o sut rydyn ni wedi gweithio gyda'n gilydd.

Adnoddau dogfen

Gweler yr adroddiad effaith diweddaraf i ddysgu mwy am y gwaith rydyn ni wedi'i wneud yn ystod 2017-18 gyda chefnogaeth gan ein partneriaid.

icon
Fel gweithredwr symudol mae gennym ran enfawr i'w chwarae wrth gefnogi rhieni a phlant i gadw'n ddiogel ar-lein. Roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig i ni gefnogi sefydliad dibynadwy fel Internet Matters.
icon
Mae Twitter wedi bod yn gefnogwr o Internet Matters ers sawl blwyddyn ac maent yn parhau i'n helpu i ddefnyddio eu platfform i gynyddu ein cyrhaeddiad a'n heffaith trwy gyfraniad ariannol mewn nwyddau.
icon
“Rydym yn falch o gefnogi gwaith Internet Matters fel cyrchfan gweladwy iawn i gael cyngor a chefnogaeth ynghylch sut y gall pobl reoli eu profiad ar-lein a delio ag unrhyw faterion a allai godi.”
Sgroliwch i Fyny