Ein datganiadau i'r wasg

Darllenwch ein datganiadau i'r wasg diweddaraf i ddysgu mwy am ein hymgyrchoedd ymchwil ac ymwybyddiaeth ddiweddaraf i helpu rhieni i gefnogi eu plant yn y byd digidol.

Datganiad diweddaraf i'r wasg 

O seiberfwlio i hunan-niweidio, mae'r adroddiad newydd yn datgelu sut y gellid rhagweld risgiau ar-lein ymhlith plant mwyaf bregus y DU

Mae'r astudiaeth a gynhaliwyd mewn partneriaeth ag Youthworks a Phrifysgol Kingston yn datgelu sut y gellir defnyddio profiadau ar-lein pobl ifanc bregus i nodi sut y gallent fod yn fwy tebygol o ddod ar draws rhai risgiau ar-lein.

Adnoddau dogfen

Gweler ein hadroddiadau ymchwil ac effaith diweddaraf i ddysgu mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud a phryderon rhieni am fywyd digidol plant.

Ymholiadau partneriaeth:

Os ydych chi'n gwmni sydd â diddordeb mewn partneru â ni, cysylltwch â:

Materion Rhyngrwyd,
Tŷ Llysgennad,
75 St Michael's Street,
Llundain, W2 1QS

E-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Ymholiadau gan y wasg a'r cyfryngau:

Gallwch anfon e-bost gydag enw eich gwefan neu gyhoeddiad a phwnc eich ymholiad iddo [e-bost wedi'i warchod]

Gallwch hefyd ffonio 0203 770 7612. Sylwch, rheolir y rhif hwn gan ein swyddfa gyfryngau ac ni all gymryd galwadau am faterion eraill.

Sgroliwch i Fyny