BWYDLEN

Gwylfa plant SPACETALK ar Sky Mobile

Dysgwch sut y gall gwyliadwriaeth y plant newydd ar Sky Mobile eich cadw mewn cysylltiad â'ch plentyn pan nad ydych chi gyda nhw.

Eich helpu chi i aros yn gysylltiedig â'ch plentyn

Mae'r Smartwatch SPACETALK newydd gan Sky Mobile yn ddyfais ffôn symudol a GPS popeth-mewn-un a ddyluniwyd gyda phlant wrth galon. Mae'n caniatáu iddynt ennill ychydig mwy o annibyniaeth mewn ffordd ddiogel.

Mae'r oriawr yn hawdd ei defnyddio ac yn eich galluogi i sefydlu Cysylltiadau Diogel, creu 'Parth Diogel' i'ch plentyn a hysbysu a nodiadau atgoffa gan ddefnyddio ap cydymaith AllMyTribe.

Efo'r Pecyn Sky Mobile (£ 10 y mis dim costau ymlaen llaw) gallwch gael data, galwadau a thestunau am ddim i gadw mewn cysylltiad a'u cefnogi pan fydd ei angen arnynt. Gallwch hefyd fewngofnodi i weld ble mae'ch plentyn er tawelwch meddwl gyda'r nodwedd Lleoliad ar Alw.

Dewis arall syml i ffonau clyfar

Gan ei fod yn ddyfais gwisgadwy heb fynediad at gyfryngau cymdeithasol, y rhyngrwyd neu gamera wedi'i hadeiladu, mae'n ei gwneud hi'n haws amddiffyn eich plentyn rhag dod i gysylltiad â risgiau ar-lein fel seiberfwlio neu gyswllt rhag dieithriaid.

Gyda hyn mewn golwg, mae wedi'i gynllunio i blant 5 - 12 oed ei ddefnyddio cyn iddynt gael eu ffôn clyfar cyntaf.

Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

Dysgu mwy am sut mae Sky yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Darllen mwy
Cyflwyniad i wyliadwriaeth smart SPACETALK

nodweddion allweddol

Gwneud galwadau ac anfon testunau

 • Negeseuon SMS
  Gellir anfon a derbyn negeseuon SMS gan gysylltiadau rydych chi'n eu caniatáu trwy'r ap.
 • Ffôn 3G (2-way)
  Gwneud a derbyn galwadau i set o rifau cyswllt y gellir eu haddasu ymlaen llaw.

Swyddogaethau i roi tawelwch meddwl i chi

 • Rhybuddion SOS
  Gellir rhaglennu botwm rhybuddio SOS pwrpasol i alw cyfres o warcheidwaid a hyd yn oed awdurdodau brys lleol.
 • Diogelwch uchel
  Sicrheir eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Mae'r holl ddata yn cael ei letya mewn canolfannau data diogel iawn yn y DU.
 • Rhestrau cyswllt diogel
  Dim ond rhestr ddiderfyn o gysylltiadau rydych chi'n eu dewis y gall eich plentyn gysylltu â nhw a chysylltu â nhw. Chi sydd â rheolaeth ac maen nhw'n ddiogel.
 • Modd Ysgol
  SPACETALK Tawelwch yn ystod y dosbarth er mwyn osgoi tynnu sylw eich plentyn ac eraill.
 • Tywydd
  Gweld y tywydd yn lleoliad eich plentyn gyda'r ap tywydd SPACETALK.

Dyluniad gwydn at ddefnydd y plentyn

 • Prawf sblash
  Gyda sgrin gyffwrdd gwydr sy'n gwrthsefyll crafu a band silicon hypoalergenig, mae gwyliad craff SPACETALK yn gwrthsefyll llwch, sblash a dŵr (ond nid yn gallu gwrthsefyll nofio)
 • Hyd at 24 awr * bywyd batri
  Bydd oes y batri yn dibynnu ar osodiadau diweddaru lleoliad a'r amser a dreulir ar alwadau. Argymhellir codi tâl dros nos.

Mae eich data yn cael ei storio'n ddiogel

 • Mae'r ddyfais yn cydymffurfio â'r holl safonau Ewropeaidd gorfodol, GDPR, ac mae data eich plentyn yn cael ei storio'n ddiogel o dan y deddfau preifatrwydd llymaf.

Creu lleoedd diogel i amddiffyn eich plentyn

 • Lleoedd Diogel
  Gellir sefydlu parthau diogel gyda rhybuddion y gellir eu haddasu i'ch hysbysu pan fydd eich plentyn yn cyrraedd ac yn gadael y parthau hyn.
 • Lleoliad yn ôl y Galw
  Gall rhieni weld lleoliad, hanes lleoliad eu plentyn a newid gosodiadau GPS gan ddefnyddio'r ap.

Nodweddion sy'n addas i blant

 • Gwobrwyo sêr
  Mae Gwobrwyo Sêr yn ffordd hwyliog o ysgogi eich plentyn a'i gadw ar y trywydd iawn. Dysgwch nhw i osod nodau a gwobrwyo eu hymddygiad da.
 • Cownter cam
  Mae traciwr ffitrwydd integredig gydag adborth llais yn monitro gweithgaredd corfforol eich plentyn.
 • Stop gwylio
  Daw'r swyddogaeth Stopwatch gydag amserydd glin fel y gall eich plentyn fesur ei gynnydd ar gyfer hyfforddiant a chystadlaethau.

Mae app AllMyTribe yn eu cadw'n ddiogel a chi mewn rheolaeth

Mae'r ap AllMyTribe yn allweddol i reoli gwyliadwriaeth smart SPACETALK eich plentyn ac mae wedi'i gynnwys heb unrhyw gost ychwanegol gyda Sky Mobile.

 • Rheoli gyda phwy y gallant gysylltu
  Defnyddiwch yr ap i greu rhestr ddiderfyn o gysylltiadau, fel y gall eich plentyn wneud a derbyn galwadau, yn ogystal ag anfon a derbyn negeseuon SMS, o set o gysylltiadau rydych chi'n eu dewis.
 • Newid nodweddion a gwylio moddau
  Rheoli ac addasu wynebau gwylio, gweld hanes lleoliad, gosod larymau, galluogi modd ysgol a gwneud llawer mwy, i gyd trwy'r ap.
 • Ar gael ar y Afal ac google siopau app

Sefydlu smartwatch SpaceTalk

Gweler ein canllaw cam wrth gam sut i ddechrau

Gweler y canllaw

Canllawiau oedran diogelwch ar-lein

Rhowch y cychwyn gorau i'ch plentyn ar-lein gyda chyngor ymarferol oed-benodol y gallwch ei ddefnyddio i'w helpu i gadw'n ddiogel ar-lein cyn gynted ag y gallant godi ffôn neu lechen.

Cefnogi 0 - 5s

Wrth i blant gymryd eu camau digidol cyntaf ar-lein darganfyddwch pa gamau y gallwch eu cymryd i'w hamddiffyn.

Cefnogi 6 - 10s

Helpwch blant i sefydlu ymddygiad cadarnhaol ar-lein wrth iddynt ennill mwy o annibynnol ar-lein.

Cefnogi 11-13s

Dysgwch sut i gael sgyrsiau cadarnhaol am eu defnydd o'r rhyngrwyd wrth iddynt ddod yn fwy egnïol ar-lein.