BWYDLEN

Ap Sky Kids

Mae'r ap plant yn ofod pwrpasol i blant wylio eu hoff sioeau a chwarae gemau mewn amgylchedd sy'n addas i blant, gyda rheolaethau rhieni wedi'u hymgorffori er mwyn tawelwch meddwl.

Diddanu plant mewn man diogel

Mae'r ap yn cynnig ffordd hwyliog a diogel i blant chwarae gemau a ffrydio eu hoff sioeau mewn amgylchedd cyfeillgar i'r teulu heb unrhyw hysbysebion. Gall pob plentyn gael set proffil oedran, felly dim ond y cynnwys sy'n iawn iddyn nhw y gallan nhw gael mynediad iddo ac mae Modd Cwsg yn gadael i oedolion ddewis pryd y bydd yr ap yn diffodd yn awtomatig.

Mae'r gosodiadau hyn yn adeiladu ar y tawelwch meddwl y mae cwsmeriaid Sky eisoes yn ei gael o ystod o nodweddion diogelwch gwell fel Sky Broadband Shield a gynlluniwyd i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Mae'r nodweddion hyn yn galluogi cwsmeriaid i hidlo pa wefannau sy'n cael eu gweld yn eu cartref ac yn eu hamddiffyn rhag malware a gwe-rwydo, a rheolaethau rhieni ar eu teledu i ddiogelu mynediad i gynnwys penodol.

Gwyliwch i ddysgu sut i sefydlu Sky Kids App
Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

Dysgu mwy am sut mae Sky yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Darllen mwy

nodweddion allweddol

Dyluniwyd gyda phlant wrth galon

Mae ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a diogel i blant cyn oed ysgol i naw oed ffrydio a mwynhau ystod eang o'r teledu plant mwyaf poblogaidd. Gallwch lywio'r ap gan ddefnyddio delweddau yn hytrach na thestun fel bod plant iau yn gallu ei ddefnyddio'n hawdd.

Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

Yn creu ffiniau digidol ar gyfer gwylio mwy diogel

Gan fod plant yn gallu creu eu proffiliau eu hunain (hyd at 10), mae’r ap yn gallu argymell sioeau yn seiliedig ar eu hoedran a’u harferion pori sy’n helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Mae hefyd yn golygu y gall rhieni ddefnyddio rheolyddion rhieni i analluogi mynediad i sianeli penodol er mwyn i broffiliau unigol eu gwneud yn fwy diogel i bob plentyn. Mae yna hefyd leoliad amser gwely sy'n anablu'r ap ar amser a bennwyd ymlaen llaw.

Sefydlu App Sky Kids

Gweler tudalen gyngor Sky i ddechrau

Gweler y canllaw

Canllawiau oedran diogelwch ar-lein

Rhowch y cychwyn gorau i'ch plentyn ar-lein gyda chyngor ymarferol oed-benodol y gallwch ei ddefnyddio i'w helpu i gadw'n ddiogel ar-lein cyn gynted ag y gallant godi ffôn neu lechen.

Cefnogi 0 - 5s

Wrth i blant gymryd eu camau digidol cyntaf ar-lein darganfyddwch pa gamau y gallwch eu cymryd i'w hamddiffyn.

Cefnogi 6 - 10s

Helpwch blant i sefydlu ymddygiad cadarnhaol ar-lein wrth iddynt ennill mwy o annibynnol ar-lein.

Cefnogi 11-13s

Dysgwch sut i gael sgyrsiau cadarnhaol am eu defnydd o'r rhyngrwyd wrth iddynt ddod yn fwy egnïol ar-lein.

Mwy i'w archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.