Bydi Band Eang Sky

Dysgwch sut mae'r ap arloesol yn caniatáu ichi greu amser teulu di-dor trwy oedi'ch rhyngrwyd yn hawdd.

Gwneud i amser sgrin weithio i'ch teulu

Mae Sky Broadband Buddy yn cynnig ateb popeth-mewn-un i chi reoli pob sgrin i mewn ac allan o'ch cartref o ap ar eich ffôn neu dabled.

Mae'n caniatáu ichi oedi'ch rhyngrwyd ar ddyfeisiau cysylltiedig ar gyfer y cartref cyfan ac ar gyfer aelodau unigol o'r teulu, sy'n berffaith ar gyfer creu amser cinio heb amser sgrin.

Cyflwyniad i Sky Broadband Buddy
Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

Dysgu mwy am sut mae Sky yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Darllen mwy

nodweddion allweddol

Creu ffiniau digidol gyda hidlwyr


Amddiffyn plant rhag cynnwys amhriodol gyda hidlwyr oed-benodol. Tap hidlwyr ar bob proffil i'w gosod PG, 13, 18 neu Dim. Bydd yn caniatáu neu'n rhwystro rhai categorïau a llwyfannau, ond gallwch chi addasu'r rhain i:

  • Ganiateir i olrhain a rheoli
  • Ni chaniateir i rwystro
  • Heb ei reoli i gael ei effeithio gan unrhyw nodwedd.

Rheoli amser sgrin


Mae'r ap yn caniatáu ichi osod terfynau amser sgrin ac amser gwely ar broffiliau unigol. Gallwch ddewis cyfyngu'r amser a dreulir ar wahanol lwyfannau, categorïau neu ddim ond cyfanswm yr amser ar-lein. A gosod terfynau gwahanol ar gyfer diwrnod yr wythnos a phenwythnosau.

Sylwch: Bydd cyfanswm yr amser yn torri'r rhyngrwyd i ffwrdd pan gyrhaeddir ef. Hyd yn oed os oes amser ar ôl ar y platfform neu'r terfyn categori.

Oedwch y rhyngrwyd i helpu plant i ganolbwyntio ar weithgareddau eraill


P'un a yw'n amser gwaith cartref neu'n amser teulu, weithiau, gallwch chi helpu unigolion neu'r teulu cyfan i gymryd hoe o amser ar-lein.

  • Atodlen an OffTime. Dewiswch amser cychwyn a gorffen, dewiswch y dyddiau, yna rhowch enw iddo, fel Amser Gwaith Cartref.
  • Neu, dim ond tapio saib ar un person neu'r cartref cyfan ac ni fyddant yn gallu mynd ar-lein

Tip: Creu OffTime mewn un proffil a'i ddefnyddio mewn proffil arall.

Mae nodweddion yn gweithio allan o'r cartref trwy gysylltiadau 3G a 4G


Mae'r holl nodweddion a gymhwysir i broffiliau yn gweithio y tu allan i'r cartref trwy gysylltiadau 3G a 4G. Gallwch hefyd olrhain a dod o hyd i leoliad dyfeisiau a reolir. Mae angen pweru'r ddyfais a sicrhau bod ei gwasanaethau lleoliad wedi'u troi ymlaen 'Lleoliad' i weithio.

Er mwyn sicrhau eich bod yn gallu rheoli'r dyfeisiau hyn wrth fynd, rhaid i chi lawrlwytho'r ap ar gynifer o ddyfeisiau ag sydd eu hangen arnoch. Ewch i safle Sky i weld sut.

Monitro sut mae amser sgrin yn cael ei ddefnyddio


Gweld beth mae'ch teulu'n ei wneud ar-lein, gan gynnwys y gwefannau maen nhw'n ymweld â nhw Hanes. Tap ar a Llwyfan or categori i weld y rhai yr ymwelwyd â nhw, neu sydd wedi rhwystro eu defnyddio Hidlwyd.

Noder: Roedd rhai apiau a gwefan yn defnyddio adnoddau o wefannau na chawsant eu defnyddio nac ymweld â nhw. Siaradwch â'ch plentyn os yw'r defnydd yn eich drysu.

Defnyddio gwobrau


Golchi llestri wedi'i wneud? Ystafell wely wedi'i thacluso? Defnyddiwch amser sgrin Gwobrau fel eich moron digidol a chadwch bawb yn hapus gyda mwy o'u hoff apiau, gemau neu wefannau.

Noder: Bydd amser a ychwanegir gyda Gwobrwyon yn cael ei ychwanegu at y Cyfanswm Terfyn Amser Dyddiol, nid yr amser ar ôl. Mae'n gadael i chi weld faint o amser sydd wedi'i ddefnyddio gyda'i gilydd.

Sefydlu Bydi Band Eang Sky

Gweler ein canllaw cam wrth gam sut i ddechrau

Gweler y canllaw

Defnyddiwch Sky Broadband Buddy i gychwyn sgyrsiau diogelwch ar-lein

Yn ogystal â'i gwneud hi'n hawdd oedi'ch rhyngrwyd, gall yr ap fod yn offeryn gwych i gychwyn sgwrs am sut mae plant yn defnyddio'r rhyngrwyd a'u tywys ar sut i amddiffyn eu hunain rhag materion ar-lein posib.

Adolygwch eu gweithgaredd ar yr ap gyda'i gilydd i barhau i gymryd rhan yn yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein a sbarduno sgwrs barhaus ynghylch sut y gallant wneud y defnydd gorau o'u hamser ar-lein diogelwch.

Canllawiau oedran diogelwch ar-lein

Rhowch y cychwyn gorau i'ch plentyn ar-lein gyda chyngor ymarferol oed-benodol y gallwch ei ddefnyddio i'w helpu i gadw'n ddiogel ar-lein cyn gynted ag y gallant godi ffôn neu lechen.

Cefnogi 0 - 5s

Wrth i blant gymryd eu camau digidol cyntaf ar-lein darganfyddwch pa gamau y gallwch eu cymryd i'w hamddiffyn.

Cefnogi 6 - 10s

Helpwch blant i sefydlu ymddygiad cadarnhaol ar-lein wrth iddynt ennill mwy o annibynnol ar-lein.

Cefnogi 11-13s

Dysgwch sut i gael sgyrsiau cadarnhaol am eu defnydd o'r rhyngrwyd wrth iddynt ddod yn fwy egnïol ar-lein.

Sgroliwch i Fyny