Cefnogi dros 8s ar-lein ar ddyfeisiau Samsung | Materion Rhyngrwyd

Cefnogi dros 8s ar-lein

Mynnwch gyngor ac arweiniad i osod rheolaethau ar ddyfeisiau Samsung i gefnogi plant wrth iddynt fagu hyder ar-lein.

Gosod rheolyddion ar ffonau smart a thabledi

Creu lle diogel i blant archwilio ystod o ffonau smart a thabledi Samsung gyda'r camau syml hyn.

Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

Dysgu mwy am sut mae Samsung yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Darllen mwy
Creu cyfrinair Modd Cyfrinachol

  • Archwilio'r rhyngrwyd agored
  • Tap tabiau
  • Tap troi ar y modd cyfrinachol
  • Yna gosod cyfrinair

Sefydlu Ffolder Ddiogel ar gyfer ffeiliau preifat

Mae'r Ffolder Ddiogel yn caniatáu ichi gadw'ch ffeiliau preifat, delweddau, a hyd yn oed apiau mewn ffolder ddiogel ar wahân. Dim ond ar ddyfeisiau sy'n rhedeg ar system weithredu Android Nougat 7.0 ac uwch y mae ar gael.

I greu ffolder ddiogel mae angen manylion Cyfrif Samsung. Os byddwch chi'n sefydlu cyfrif eich plentyn ac nad ydych chi'n rhannu'r cyfrinair ni fyddan nhw'n gallu sefydlu'r ffolder. Dewis arall yw gwybod cyfrinair eich plentyn i'w ffolder ddiogel.

Canllaw rheoli tabledi Samsung

Gweler ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut

Gweler y canllaw

Ffonau clyfar Samsung canllaw rheolaethau

Gweler ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut

Gweler y canllaw
Gosod Pin ar y siop Chwarae

I reoli'r hyn y mae eich plentyn yn ei lawrlwytho i'w ffôn gallwch chi osod pin ar y siop chwarae.

Google Play store Canllaw sut-i

Gweler ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut

Gweler y canllaw
Creu proffil cyfyngedig ar gyfer plentyn ar dabled

Mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu ichi reoli'n agos pa gynnwys y mae gan eich plentyn fynediad iddo.

Tabled Android Sut i arwain

Gweler ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut

Gweler y canllaw

Gwiriad Iechyd Dyfais Symudol

Ar ôl i chi sefydlu'ch dyfais plentyn gyda'r rheolyddion a'r gosodiadau cywir, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyflawni a gwiriad iechyd dyfeisiau symudol yn rheolaidd i sicrhau bod y rheolyddion a'r gosodiadau yn dal i fod yn addas wrth iddynt dyfu.

Gwyliwch y fideo hon i weld ein prif gynghorion 5 i gynnal gwiriad iechyd dyfeisiau symudol

Sicrhewch fod oergell Samsung Family Hub wedi'i sefydlu'n ddiogel

Mae oergell Samsung Family Hub yn fwy na hynny yn unig, mae'n cysylltu â'r byd ar-lein i roi mynediad i chi i adloniant a cherddoriaeth ar-lein. Gyda hyn mewn golwg, mae rheolaethau diogelwch wedi'u hymgorffori i'ch helpu i gyfyngu mynediad i reolaethau a chynnwys ar yr oergell i gadw plant yn ddiogel.

Addasu rheolaethau diogelwch ar Hwb Teulu

Gweler ein cam wrth gam sut i arwain i ddechrau

Gweler y canllaw

Sefydlu rheolyddion ar setiau teledu Samsung Smart

Er mwyn amddiffyn eich plant rhag gwylio rhaglenni anaddas ar setiau teledu Samsung Smart mae yna nifer o reolaethau y gallwch eu gosod, o gloi apiau i osod PIN i gyfyngu mynediad i rai apiau.

Rheolaethau rhieni Samung Smart TV

Gweler ein cam wrth gam sut i arwain i ddechrau

Gweler y canllaw

Canllawiau oedran diogelwch ar-lein

Rhowch y cychwyn gorau i'ch plentyn ar-lein gyda chyngor ymarferol oed-benodol y gallwch ei ddefnyddio i'w helpu i gadw'n ddiogel ar-lein cyn gynted ag y gallant godi ffôn neu lechen.

6 - 10 canllaw oedran diogelwch ar-lein

Helpwch blant i sefydlu ymddygiad cadarnhaol ar-lein wrth iddynt ennill mwy o annibynnol ar-lein.

Canllaw oedran diogelwch ar-lein 11-13

Gweld sut i gefnogi'ch plentyn wrth iddo wneud mwy ar-lein a chael mwy o annibyniaeth gyda'i ddyfais ei hun.

Canllaw oedran diogelwch ar-lein 14 +

Wrth i blant ddod yn fwy egnïol ar-lein dysgwch pa sgyrsiau i'w cael am eu defnydd ar-lein.

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein

Sgroliwch i Fyny