BWYDLEN

Sefydlu'n ddiogel

Dysgwch sut i ddefnyddio offer Samsung sy'n addas i deuluoedd i greu lle mwy diogel i'ch plentyn fwynhau ei fyd ar-lein yn ddiogel ac yn drwsiadus.

Archwilio'r byd ar-lein yn ddiogel gydag offer Samsung-gyfeillgar

P'un a yw'ch plentyn yn cymryd ei ôl troed digidol cyntaf ar-lein neu'n magu hyder ac yn archwilio lleoedd ar-lein newydd, mae gan Samsung ateb i roi tawelwch meddwl i chi.

Wrth lywio trwy'r dudalen hon fe welwch awgrymiadau ar sut i wneud y mwyaf o Gartref Plant Samsung, oergell yr Hwb Teulu a setiau teledu clyfar i greu lle mwy diogel i blant dan 8 oed archwilio a chyngor ymarferol i gynorthwyo plant hŷn i wneud dewisiadau doethach ar-lein.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio Offeryn rhyngweithiol y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd ynghyd â'ch plentyn i'w helpu i greu diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein.

Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

Dysgu mwy am sut mae Samsung yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Darllen mwy

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Defnyddiwch yr offeryn rhyngweithiol hwn gyda phlant a phobl ifanc i'w grymuso i greu diwylliant cynhwysol ar-lein gan ddechrau gyda chwalu stereoteipiau rhyw ar-lein.

Cyngor i gefnogi tan-8s

Gweld sut y gall Samsung's Kids Home helpu eich plentyn i ddysgu a chwarae'n ddiogel ar-lein ynghyd â rheolyddion ar oergell yr Hwb Teulu a setiau teledu Samsung Smart

Cyngor i gefnogi gor-8s

Mynnwch gyngor ar osod rheolyddion syml ar ddyfeisiau plant i'w helpu i wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein ynghyd â rheolyddion ar oergell yr Hwb Teulu a setiau teledu Samsung Smart

Awgrymiadau ac offer i gefnogi'ch plant ar-lein

Ewch i'r afael â'r hyn y gall eich plentyn ddod ar ei draws ar-lein wrth iddo ddod yn fwy egnïol a'r hyn y gallwch ei wneud i gyfyngu ar y risgiau a delio ag ef. Hefyd, dewch o hyd i ffyrdd ymarferol o ddefnyddio apiau a thechnoleg i'w helpu i gael y gorau o'u byd digidol.

Erthyglau diweddaraf

Mae Mam yn rhannu sut mae hi'n gwneud y gorau o reolaethau rhieni i gadw ei phlentyn yn ddiogel ar-lein

Cyngor Cynorthwyol

Gwiriad iechyd dyfeisiau symudol i sefydlu dyfeisiau a gosodiadau preifatrwydd eich plant

Adnoddau Sylw

Sefydlu canllaw Diogel i helpu plant i gysylltu, creu a rhannu'n ddiogel ar y rhyngrwyd

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein

Cefnogaeth ar y safle

Dolenni gwe cysylltiedig