BWYDLEN

Huawei

Mae gan y partner corfforaethol, Huawei, gynnig digidol eang, o ddyfeisiau cwsmeriaid i seilwaith rhwydwaith. Maent yn angerddol am wella diogelwch ar-lein i blant ledled y DU.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

yn 2017 Ymunodd Huawei ni fel Partner Corfforaethol. Maent yn bwriadu defnyddio eu safle fel darparwr datrysiadau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) byd-eang blaenllaw a gwneuthurwr ail fwyaf o ffonau smart i ymhelaethu ar neges diogelwch rhyngrwyd Internet Matters a darparu cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer Internet Matters sy'n rhoi cyngor i rieni, athrawon a gofalwyr y DU. a chanllawiau am y materion diweddaraf.

Cynnig cyngor ar yr adeg iawn

Rydym wedi bod yn falch iawn o weithio gyda'n gilydd i ddarparu ystod o gyfathrebu mewnol i ymgysylltu â'u staff yn ystod y flwyddyn.

Cefnogi Ymchwil

Noddodd Huawei ein hadroddiad ymchwil 'Byw'r Dyfodol'am' y Teulu Technolegol a'r Cartref Cysylltiedig '- sy'n edrych ar yr heriau a'r cyfleoedd a gyflwynir gan dechnolegau newydd yn y cartref a'u defnydd dwys yn ystod y cyfnod cloi.

Defnyddio polisi cyrraedd ac effeithio

Mae Huawei hefyd yn cyrraedd ei sylfaen fawr o weithwyr trwy gyfathrebu mewnol i helpu i godi ymwybyddiaeth o Internet Matters a'r adnoddau sydd ar gael yn rhwydd. Rydym hefyd wedi gweithio i gyd-gadeirio cyfarfodydd bord gron i drafod pynciau allweddol gyda seneddwyr.

delwedd pdf

Jerry Wang
Prif Swyddog Gweithredol y DU

Trwy ein partneriaeth ag Internet Matters, roeddem yn falch ein bod wedi noddi'r astudiaeth ymchwil annibynnol hon. Mae hyn yn rhan o'n perthynas barhaus â Internet Matters, er mwyn hyrwyddo ein nod ar y cyd i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Pam cefnogi Internet Matters 

Fel darparwr datrysiadau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) byd-eang blaenllaw a gwneuthurwr ffonau clyfar ail a mwyaf pwynt cyffwrdd trwy ddyfeisiau digidol lluosog, mae Huawei yn cydnabod bod gan y cyfleoedd y mae'r byd ar-lein yn eu cynnig risgiau cysylltiedig hefyd. Mae gweithio gyda Internet Matters yn caniatáu iddynt roi cyngor ac awgrymiadau arbenigol i'w sylfaen cwsmeriaid fawr ar sut i wneud teithiau ar-lein yn fwy diogel.

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolyddion ar eich ffôn clyfar neu dabled? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Huawei: Beth sy'n Newydd

Byd Deallus Cysylltiedig Llawn

Tech4all

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein