cylchlythyrau

Cymerwch gip ar gylchlythyrau'r gorffennol am y gwaith rydyn ni'n ei wneud a'r adnoddau diogelwch ar-lein rydyn ni wedi'u creu. Gallwch hefyd danysgrifio i dderbyn diweddariadau rheolaidd gennym ni.

Delwedd cylchlythyr iPad

Cylchlythyr rhieni, gofalwyr ac addysgwyr

Cymerwch ein harolwg! dogfen

Helpwch ni i'ch helpu chi! Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i'ch helpu i gael y gorau o'n cylchlythyrau.

AROLWG CWBLHAU

Rhifynnau cylchlythyr y gorffennol

Gorffennaf 2021

Rhifyn 55
Pynciau: Awgrymiadau amser sgrin

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 55
Pynciau: Ffrydio a vlogio byw

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 54
Pynciau: Pryderon cyfryngau cymdeithasol

Gweld Cylchlythyr

Mehefin 2021

Rhifyn 53
Pynciau: Positifrwydd y corff

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 52
Pynciau: Apiau cyfryngau cymdeithasol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 51
Pynciau: Dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol

Gweld Cylchlythyr

Mai 2021

Rhifyn 50
Pynciau: Gwydnwch digidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 49 
Pynciau: Ymbincio ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 48 
Pynciau: COVID-19 y flwyddyn yn ddiweddarach

Gweld Cylchlythyr

Ebrill 2021

Rhifyn 47
Pynciau: Apiau cyfryngau cymdeithasol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 46
Pynciau: Rheoli perthnasoedd digidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 45
Pynciau: Lansio hwb Rheoli Arian Ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 44 
Pynciau: Hapchwarae

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 43 
Pynciau: Adnoddau Holi ac Ateb adnoddau cyfryngau cymdeithasol

Gweld Cylchlythyr

Mawrth 2021

Rhifyn 42

Pynciau: Casineb ar-lein, seiberfwlio a throlio

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 41
Pynciau: Dial porn, noethlymunau a secstio

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 40
Pynciau: Apiau rhwydweithio cyfryngau cymdeithasol poblogaidd ymhlith pobl ifanc

Gweld Cylchlythyr

Chwefror 2021

Rhifyn 40
Pynciau: Hapchwarae

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 39
Pynciau: Mis Hanes LGBTQ

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 38
Pynciau: Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 37
Pynciau: Wythnos Iechyd Meddwl Plant (CMHW)

Gweld Cylchlythyr

Ionawr 2021

Rhifyn 36
Pynciau: Dewch o hyd i'r cwis Fake

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 35
Pynciau: Sicrhewch fod gwanwyn digidol yn lân

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 34
Pynciau: Blwyddyn newydd, cloi newydd

Gweld Cylchlythyr

Adroddiad Effaith dogfen

Gweler adroddiad effaith ddiweddaraf 2019-2020 lle rydyn ni wedi edrych yn ôl ar y gwaith gwych rydyn ni wedi'i gyflawni i gefnogi teuluoedd ar adeg pan ddaeth technoleg yn rhan hanfodol o fywydau plant i'w helpu i gysylltu, dysgu a chymdeithasu.

ADRODDIAD DARLLEN

Archif 20202019 / 2018 / 2017 / 2016

E-gylchlythyrau 2020

Rhagfyr 2020

Rhifyn 33
Pynciau: Tymor yr ŵyl ddigidol a thu hwnt

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 32
Pynciau: Tymor yr ŵyl ddigidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 31
Pynciau: Syniadau am anrhegion Nadolig

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 30
Pynciau: Cyngor diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Gweld Cylchlythyr

Tachwedd 2020

Rhifyn 29
Pynciau: Canllaw ar brynu technoleg ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 28
Pynciau: Wythnos Gwrth-fwlio

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 27
Pynciau: Lansio hwb Newyddion Ffug a Chamwybodaeth

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 26
Pynciau: Apiau a llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol poblogaidd

Gweld Cylchlythyr

Hydref 2020

Rhifyn 25
Pynciau: Amser sgrin a chyngor diet digidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 24
Pynciau: Peryglon môr-ladrad digidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 23
Pynciau: Cyngor hapchwarae

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 22
Pynciau: Lansio'r Hwb Diogelwch Digidol Cynhwysol

Gweld Cylchlythyr

Medi 2020

Rhifyn 21

Pynciau: Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 20
Pynciau: Yn ôl i'r ysgol

Gweld Cylchlythyr

Awst 2020

Rhifyn 19
Pynciau: App diogelwch cyngor

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 18
Pynciau: Cyngor hapchwarae

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 17
Pynciau: Arweiniad i dechnoleg prynu

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 16
Pynciau: Cydbwyso amser sgrin

Gweld Cylchlythyr

Gorffennaf 2020

Rhifyn 15
Pynciau: Gwydnwch digidol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 14
Pynciau: Eryrod Digidol Barclays a Chymdeithasu'n ddiogel ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 13
Pynciau: Hunaniaeth ar-lein ac actifiaeth ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 12
Pynciau: Lansio ar Cysylltu hwb yn ddiogel ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 11
Pynciau: Yr arferol newydd

Gweld Cylchlythyr

Mehefin 2020

Rhifyn 10
Pynciau: Hapchwarae

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 9
Pynciau: Ein hadroddiad diweddaraf: Edrychwch arna i - pobl ifanc, secstio a risgiau

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 8
Pynciau: Ein hadroddiad diweddaraf: Addysg Gartref ac adnoddau yn ôl i'r ysgol

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 7
Pynciau: Ein hadroddiad diweddaraf: Adnoddau yn ôl i'r ysgol a chyngor diogelwch ar-lein

Gweld Cylchlythyr

Mai 2020

Rhifyn 6
Pynciau:  Dysgu a straeon rhieni am eu profiadau yn ystod y broses gloi

Gweld Cylchlythyr

Ebrill 2020

Rhifyn 5
Pynciau:  Addysg gartref a defnydd amser sgrin

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 4
Pynciau:  Tech a lles

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 3
Pynciau:  Gwneud y defnydd gorau o dechnoleg

Gweld Cylchlythyr

Rhifyn 2
Pynciau:  Adeiladu meddwl beirniadol plentyn

Gweld Cylchlythyr

Mawrth 2020

Rhifyn 1
Pynciau:  Lansio ein hyb cyngor #StaySafeStayHome

Gweld Cylchlythyr

Chwefror 2020

Pynciau:  #FreeToBe ar-lein, Lansio Instagram x Materion Rhyngrwyd - Pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Gweld Cylchlythyr

Pynciau:  #FreeToBe a hunaniaeth ar-lein

Gweld Cylchlythyr

E-gylchlythyrau 2019

Medi 2019

Pynciau: Canllawiau amser sgrin

Gweld Cylchlythyr

Mai 2019

Pynciau:  Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd ac awgrymiadau amser sgrin gan arbenigwyr, unigrwydd yn eu harddegau a thechnoleg.

Gweld Cylchlythyr

E-gylchlythyrau 2018

Tachwedd 2018

Pynciau: Wythnos gwrth-fwlio 2018, delwedd y corff ac apiau chwarae cymdeithasol, gweithredol a'r We Dywyll

Gweld Cylchlythyr

Medi 2018

Pynciau: Canllawiau yn ôl i'r ysgol, awgrymiadau cysgodi, a'r apiau addysgol diweddaraf

Gweld Cylchlythyr

Gorffennaf 2018

Pynciau:  Amser sgrin - Ai gormod o amser ar-lein yw'r mater go iawn?, Byd gemau ar-lein; Fortnite, Doki Doki a dibyniaeth ar gemau, ffrydio a vlogio byw, Monitro apiau - beth yw'r ffordd orau i'w defnyddio?

Gweld Cylchlythyr

Mawrth 2018

Pynciau:  Offer i gefnogi plant gyda bancio ar-lein, canllawiau Sefydlu Diogel, Dug Caergrawnt ac ymgyrch Sefydlu Diogel, pryderon Roblox, Google Family Link.

Gweld Cylchlythyr

Chwefror 2018

Pynciau:  Ymgyrch Sefydlu Diogel, Adroddiad Digital Natives, arolwg ar-lein Love, WHO yn cydnabod Caethiwed Hapchwarae, Newidiadau i app Facebook Messenger, Apple i gymhwyso rheolaethau newydd i ffrwyno caethiwed iPhone.

Gweld Cylchlythyr

Ionawr 2018

Pynciau:  Mae ymchwil 'Life in Likes', NCA Operation yn arbed plant 245 rhag niwed, adroddiad Plentyndod Digidol, Negesydd Facebook i blant, Cynghori ar dargedu cewri technoleg nad ydynt yn dileu cynnwys ymosodol, Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol i rieni.

Gweld Cylchlythyr

E-gylchlythyrau 2017

Rhagfyr 2017

Pynciau:  Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2017, Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd, Cod Ymddygiad, partneriaeth EE

Gweld Cylchlythyr

Pynciau:  Ymgyrch Stopio, Siarad, Cefnogi, Wythnos Gwrth-fwlio, newid polisi YouTube, Mesur Diogelu Data, penododd Ian Bauckham CBE a benodwyd i helpu i arwain addysgu perthnasoedd mewn ysgolion, uwchgynhadledd cyfryngau byd-eang plant, lansiad y BBC sianel Own It.

Gweld Cylchlythyr

Tachwedd 2017

Pynciau:  Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2017, Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd, Cod Ymddygiad, partneriaeth EE

Gweld Cylchlythyr

Hydref 2017

Pynciau:  Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd, Baroness Shields - Cynrychiolydd Arbennig, ymosodiad Terfysgaeth Llundain, apiau iechyd meddwl a gonestrwydd, chwarae diogelwch ar-lein Cwcis.

Gweld Cylchlythyr

Medi 2017

Pynciau:  Ymbincio ar-lein, Ymgyrch Ddigidol 5 y dydd, mesurau diogelu hysbysebu Google, ymchwil cysgodi Ofcom, ymgyrch deledu Talk Talk i blant, One Word.

Gweld Cylchlythyr

Awst 2017

Pynciau: Gwirio oedran ar wefannau porn, Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, Cyfryngau Cymdeithasol a phryder, ap canfod seiberfwlio.

Gweld Cylchlythyr

Gorffennaf 2017

Pynciau: Mae Facebook yn lansio menter Courage Sifil Ar-lein y DU, aelod ymgynghorol arbenigol newydd, yn galw ar fusnesau i fabwysiadu WiFi Mwy Diogel, llinell gymorth porn Torf-Ariannu ar gyfer dial, Snap Maps, ap ffrydio Live.ly.

Gweld Cylchlythyr

Mehefin 2017

Pynciau: Ymgyrch ymwybyddiaeth seiberfwlio, Mynd i'r afael â chyngor materion amserol, uwchgynhadledd diogelwch plant Google a Facebook, Google Family Link, Sexting, Stand Up To Bullying Day.

Gweld Cylchlythyr

Mai 2017

Pynciau: Ymgyrch ymwybyddiaeth seiberfwlio

Gweld Cylchlythyr

Pynciau: Sesiynau Galw Heibio Digidol, Flaw yn y Gyfraith, Heads Together #Oktosay, Internet Watch Foundation, Bwlio yn y DU.

Gweld Cylchlythyr

Chwefror 2017

Pynciau: Gwnewch raglen sŵn, llysgennad Rhyngrwyd Materion Rhyngrwyd newydd Dr Linda Papadopoulos, strategaeth rhyngrwyd newydd y Llywodraeth, newidiadau diogelwch newydd yn Twitter.

Gweld Cylchlythyr

Ionawr 2017

Pynciau: Paratoi ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel gyda Dr Linda, Sioe BETT, uwchgynhadledd cyfryngau ar-lein plant Doeth, adroddiad Tyfu i fyny Digidol, Galw Heibio Seneddol.

Gweld Cylchlythyr

E-gylchlythyrau 2016

Rhagfyr 2016

Pynciau: Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel, Gwobrau Diogelwch Digidol, Tasglu Seiberfwlio, grant DfE, Mesur yr Economi Ddigidol, mae Facebook yn ymuno â Internet Matters fel partneriaid swyddogol.

Gweld Cylchlythyr

Mwy i'w archwilio

Dyma rai erthyglau ac adnoddau defnyddiol eraill i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein

Sgroliwch i Fyny