Gweler y canlyniadau wedi'u hidlo

Erthyglau
Dysgwch sut i amddiffyn plant rhag denu Blychau Loot a phrynu mewn-app mewn gemau fideo gyda chyngor gan ein harbenigwr technoleg Andy Robertson.
Erthyglau
Fel rhan o'r ymgynghoriad ar flychau loot, rydym wedi darparu rhywfaint o ddata gan rieni ar eu pryderon ynghylch gwariant yn y gêm a blychau ysbeilio.
Erthyglau
Mae'n Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang ddydd Iau 20 Mai, ac mae'r Gronfa Ddata Gêm Fideo i Deuluoedd yn lansio offer hygyrchedd gemau fideo newydd gyda chefnogaeth ei bartner hygyrchedd Bwrdd Ardrethu VSC.
Erthyglau
Mae Internet Matters wedi lansio canolbwynt newydd i helpu rhieni i fynd i’r afael â mater rheoli arian ar-lein i blant wrth iddynt dyfu i fyny mewn cymdeithas gynyddol ddi-arian.
Cael mewnwelediad i beth yw newyddion ffug a minsiformation a'r effaith y gall ei chael ar bobl ifanc. Bydd hyn yn eich helpu i'w cefnogi ar y mater hwn.
Erthyglau
Mae Rocket League yn gêm fideo aml-chwaraewr sydd â sgôr PEGI 3 sy'n cyfuno gyrru ceir a phêl-droed i gyd yn un. Dysgu mwy am gameplay a diogelwch mewn gêm.
Erthyglau
Mae Gacha yn ap poblogaidd sy'n canolbwyntio ar blant ymhlith plant iau sy'n caru cymeriadau anime, gan eu bod yn gallu addasu a defnyddio eu creadigrwydd i gynnwys eu calon.
Gweld mewnwelediad a chyngor ar sut i annog plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal i wneud dewisiadau mwy diogel a doethach wrth hapchwarae ar-lein.

Gweler Hefyd

Cysylltu a rhannu ar-lein - cefnogi plant profiad gofal

14ydd Medi 2020 erbyn Tîm Materion Rhyngrwyd
Fel rhan o'r canolbwynt Diogelwch Digidol Cynhwysol, dewch o hyd i gyngor ar sut i ddiogelu plant a phobl ifanc sy'n brofiadol mewn gofal wrth iddynt gysylltu a rhannu ar-lein.

Cadw'n ddiogel wrth hapchwarae - cefnogi plant gyda ALN

7eg Awst 2020 erbyn Adriana Nobre
Darganfyddwch am y math o gynnwys amhriodol y gall eich plentyn ei weld ar draws y llwyfannau a'r apiau y maen nhw'n eu defnyddio a'r heriau o'u cadw'n ddiogel.
Erthyglau

Adroddiad Ofcom Newydd Yn Awgrymu Pryder cynyddol rhieni dros blant ar-lein

Materion Rhyngrwyd, Ofcom
4eg Chwefror 2020 erbyn Tîm Materion Rhyngrwyd
Mae mwy o rieni nag erioed yn teimlo bod defnydd ar-lein plant bellach yn cario mwy o risgiau na buddion, yn ôl astudiaeth flynyddol ddiweddaraf Ofcom o gyfryngau plant a bywydau ar-lein.
Erthyglau

Cyngor arbenigol ar gaeth i gemau ymhlith pobl ifanc a phlant

6eg Ionawr 2020 gan Jason Shiers
Mae'r seicotherapydd Jason Shiers yn rhannu ei fewnwelediad ar hapchwarae ar-lein a dibyniaeth ar gemau mewn pobl ifanc a phlant

Hapchwarae symudol: Awgrymiadau i rieni

2il Gorffennaf 2019 erbyn Ghislaine
Dysgu mwy am fanteision gemau symudol a sut mae plant yn rhyngweithio ag ef.

Hapchwarae ar-lein - y risgiau

28ain Mehefin 2019 erbyn Tîm Materion Rhyngrwyd
Mae hapchwarae yn ffordd hwyliog a chymdeithasol o dreulio amser ond mae yna ychydig o risgiau y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol i'w helpu i gadw'n ddiogel a chael profiad hapchwarae cadarnhaol.

Geirfa

28eg Mai 2019 erbyn Tîm Materion Rhyngrwyd
Dyma eirfa ddiogelwch rhyngrwyd gyfoes o rai o'r geiriau pwysicaf i'ch helpu i gadw ar y blaen â'r iaith ddiweddaraf sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd.
Erthyglau

Canllaw teulu i gemau Roblox

17eg Awst 2020 erbyn Andy Robertson
Mae arbenigwr hapchwarae Internet Matters, Andy Robertson, yn darparu canllaw teuluol i gemau Roblox fel Adopt Me, Animal Crossing, Meep City i enwi ond ychydig.
Sgroliwch i Fyny